PIRANDE din VÂLCEA lăsate în LIBERTATE după ce au ÎNŞELAT mai multe persoane

Trei pirande din Vâlcea nu vor face nicio zi de închisoare, deşi Judecătoria Râmnicu Vâlcea le-a găsit vinovate de comiterea infracţiunilor de înşelăciune, respectiv complicitate la înşelăciune. În data de 26 octombrie 2017, Secţia Penală a Judecătoriei Râmnicu Vâlcea a pronunţat sentinţa în acest dosar, cele trei pirande scăpând doar cu condamnări cu suspendare şi cu un avertisment. Asta în condiţiile în care ţigăncile – „Bomboana”, „Alisia” şi „Pamela” – au înşelat, prin diferite metode arhicunoscute, nul mai puţin de 10 persoane, care s-au constituit şi părţi vătămate în dosar.

Iată condamnarea publicată pe portalul instanţei din Râmnicu Vâlcea:
  • „Cu privire la inculpata majoră Călin Valentina: În baza art. 386 C. proc. pen., schimbă încadrarea juridică a faptelor inculpatei Călin Valentina din infracţiunile de înşelăciune prev. de art. 244 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 5 C. pen. (trei fapte, persoane vătămate Nicu Maria Mihaela, Gîrleanu Mariana Marina şi Burete Elena) şi de art. 244 alin. (1) C. pen. (trei fapte, persoane vătămate Diţoiu Marin, Cîrstea Cristiana Elena şi Solomon Cristina Vanesa), toate cu aplic. art. 38 alin. (1) C. pen., într-o singură infracţiune continuată de înşelăciune prev. de art. 244 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. şi art. 5 C. pen. În baza art. 244 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. şi art. 5 C. pen. (rezultată în urma schimbării încadrării juridice) şi art. 396 alin. (10) C. proc. pen.; Condamnă pe inculpata Călin Valentina la 1 an şi 6 luni închisoare pentru infracţiune continuată de înşelăciune. În baza art. 91, 92 C. pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani. (…) Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, în condiţiile prevăzute de art. 51, 52 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor neprivative de libertate, în cadrul uneia dintre următoarele două entităţi: Primăria Municipiului Rm. Vâlcea – Direcţia de Administrare a Domeniului Public sau Pieţe Prest SA Rm. Vâlcea”.
  • „Cu privire la inculpata majoră Jugănaru Letiţia: În baza art. 386 C. proc. pen., schimbă încadrarea juridică a faptei inculpatei Jugănaru Letiţia din infracţiunea de înşelăciune prev. de art. 244 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 5 C. pen. (faptă din 01.08.2013) în infracţiunea de înşelăciune prev. de art. 215 alin. (1) C. pen. din 1969 cu aplic. art. 5 C. pen. În baza art. 215 alin. (1) C. pen. din 1969 cu aplic. art. 5 C. pen. (rezultată în urma schimbării încadrării juridice) şi art. 396 alin. (10) C. proc. pen.; Condamnă pe inculpata Jugănaru Letiţia la 9 luni închisoare pentru infracţiune de înşelăciune. În baza art. 15 din Legea nr. 187/2012 rap. la art. 85 C. pen. din 1969 corob. cu art. 33 lit. a), 34 lit. b), 36 C. pen. din 1969, art. 81 şi urm. C. pen. din 1969; Anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată prin sent. pen. nr. 464 din 02.10.2013 pronunţată de Judecătoria Rm. Vâlcea în dosarul nr. 4391/288/2013, definitivă prin nerecurare la 06.11.2013 şi dispune contopirea acesteia cu pedeapsa de 9 luni închisoare aplicată în prezenta cauză, pedeapsa rezultantă aplicată pentru concursul de infracţiuni fiind de 1 an şi 3 luni închisoare. Dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei rezultante de 1 an şi 3 luni închisoare pe durata unui termen de încercare de 3 ani şi 3 luni, stabilit potrivit art. 82 C. pen. din 1969, care curge, potrivit art. 85 alin. (3) C. pen. din 1969, de la data de 06.11.2013 – când a rămas definitivă (prin nerecurare) sent. pen. nr. 464 din 02.10.2013 a Judecătoriei Rm. Vâlcea. Constată împlinit termenul de încercare susmenţionat la data de 05.02.2017, astfel că nu se mai impune emiterea formelor de executare privind pedeapsa (cu excepţia comunicării acestei hotărâri către evidenţa cazierului judiciar). Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen”.
  • „Cu privire la inculpata majoră Miclescu Pamela: În baza art. 396 alin. (1), (3) C. proc. pen. rap. la art. 80 C. pen. dispune renunţarea la aplicarea pedepsei faţă de inculpata Miclescu Pamela trimisă în judecată în stare de libertate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la înşelăciune, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 244 alin. (1) C. pen. (faptă din 08.05.2014). În baza art. 81 C. pen., aplică inculpatei Miclescu Pamela un avertisment. Avertismentul constă în prezentarea motivelor de fapt care au determinat renunţarea la aplicarea pedepsei şi atenţionarea infractorului asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite infracţiuni. În baza art. 575 alin. (2) C. proc. pen., punerea în executare a avertismentului se va face la rămânerea definitivă a hotărârii, prin comunicarea unei copii de pe aceasta către persoana căreia i se aplică. Potrivit art. 82 alin. (1) C. pen., persoana faţă de care s-a dispus renunţarea la aplicarea pedepsei nu este supusă niciunei decăderi, interdicţii sau incapacităţi ce ar putea decurge din infracţiunea săvârşită”.
Ţigăncile vor plăti despăgubiri

Una dintre pirande este obligată, prin sentinţă judecătorească, la plata de despăgubiri civile, astfel: – 300 lei către partea civilă Nicu Maria Mihaela; – 300 lei (total) către moştenitorii părţii civile Diţoiu Marin (actualmente decedat), Diţoiu Eugenia, Popescu Elena; – 1038,45 lei către partea civilă Solomon Cristina Vanessa.

loading...

You May Also Like