Deputatul Eugen Neață: “Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic a fost votat!“

/

“În plenul Camerei Deputaților (cameră decizională) am votat PL-x nr. 357/2019 –
Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic.
Acesta a trecut cu 232 voturi.
Prin prezentul proiect se operează modificări ale Statutului personalului silvic, urmărindu-se corelarea acestuia cu actualele reglementări și cu realitățile derivate din evoluția domeniilor de activitate în care funcționează personalul silvic. Astfel: redefinirea domeniilor de activitate în care își exercită profesiunea personalul silvic și includerea învățământului de specialitate, a institutelor de proiectare și cercetare în domeniul silviculturii și amenajării fondului forestier, a asociațiilor și organizațiilor profesionale sau sindicale precum și a persoanelor juridice atestate/autorizate pentru executarea unor lucrări din domeniul silviculturii, unde angajarea de personal silvic reprezintă o condiție legală de atestare/autorizare.
Definirea unor principii clare care stau la baza exercitării funcției și/sau profesiei de către personalul silvic; o corectă definire a categoriilor statutare ale personalului silvic în funcție de pregătirea profesională;
Aplicarea unitară a regimului silvic în păduri, indiferent de proprietate, prin formarea unui corp silvic a cărui activitate să fie ghidată de un sistem unitar de drepturi și îndatoriri;
Încadrarea pe grade profesionale a personalului silvic în mod unitar, indiferent de entitatea în care își desfășoară acesta activitatea și eliminarea oricărei posibilități de discriminare; Recunoașterea activităților din domeniul silviculturii în categoria celor care implică prin natura lor îndatoriri și riscuri deosebite; Includerea activităților din domeniul silviculturii în categoria conditiilor speciale de muncă;
Stabilirea unor criterii obiective la încadrarea și promovarea personalului silvic;
Evaluarea anuală a activității personalului silvic în baza unor criterii clare și obiective;
Stabilirea unor sancțiuni clare pentru tragerea la răspundere a personalului silvic care săvârșete abateri ce aduc prejudicii de imagine sau care pun în pericol integritatea fondului forestier național; stabilirea modului de funcționare a comisiilor de disciplină în care sunt analizate și sancționate abaterile personalului silvic; Stimularea și orientarea personalului silvic care exercită atribuții de pază și control al respectării regimului silvic către activitățile care se desfășoară în interiorul fondului forestier, cu scopul principal de a se preveni agresiunile asupra pădurii; dotarea cu echipament specifice gradului de pericol la care este suspus personalul silvic care asigură paza pădurilor în timpul exercitării activității.
Facem în continuare lucruri bune pentru oameni!“ – deputat de Vâlcea, Eugen Neață.

loading...

You May Also Like