Ion COLȚOI (PSD), un primar în slujba cetăţeanului din Drăgoeşti

“Mă numesc Ion Colțoi, am 51 de ani și sunt de profesie economist. De peste 20 de ani, îmi desfășor activitatea în cadrul Primăriei Drăgoeşti, ocupând funcţia de Inspector financiar.

Consider că experiența administrativă acumulată mă va ajuta, în continuare, să realizez proiectele pe care locuitorii și le doresc și, împreună cu echipa mea, vom putea duce comuna Drăgoești, în direcția progresului și a modernizării.

Candidez pentru îmbunătățirea nivelului de trai al oamenilor, pentru modernizarea localității, pentru respect, cinste și corectitudine. Vă invit să fiți alături de mine și de echipa mea și, împreună, să dezvoltăm comuna Drăgoești”.

Ion COLȚOI,

Candidat PSD la funcția de PRIMAR al comunei DRĂGOEȘTI


OBIECTIVE PROPUSE 2020-2024

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

  • Intabularea şi modernizarea în totalitate a străzilor şi drumurilor de tarla

SĂNĂTATE:                                                                                                                 – Înfiinţarea în fiecare sat sau cătun a câte un centru de asistenţă socială şi medicală cu program de câte o zi pe săptămână la fiecare centru

TINERET, CULTURĂ, SPORT:                                                   

  • Activităţi culturale şi sportive cu tinerii din localitatea Drăgoeşti;
  • Dotarea bibliotecii comunale cu fond de carte (reînnoirea fondului de carte existent)
  • Continuarea organizării anuale a sărbătorii „Ziua Comunei”, cu acordarea de premii pentru: familiile care împlinesc 50 de ani de căsătorie, elevii care obţin rezultate bune la învăţătură, tinerii sportivi, etc.;
  • Organizarea de excursii, cu cetăţenii, la principalele Mănăstiri din ţară;
  • Amenajarea de terenuri de sport şi spaţii de joacă pentru copii, în fiecare sat.

DEZVOLTARE ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ                                                                                                         

– Crearea de locuri de muncă prin concesionarea de terenuri unor investitori care doresc să înfiinţeze unităţi de producţie sau să desfăşoare activităţi economice pe raza localităţii;                              

– Concesionarea cu titlu gratuit de locuri de case pentru tinerii care doresc să îşi construiască o casă;                                                                  

– Modernizarea şi împrejmuirea islazului comunal;                      

– Schimbarea conductei de apă potabilă în cătunul Boncani cu una de grosime mai mare;                                                                      

– Schimbarea traseul conductei de canalizare din satul Geamănă pe lângă gârlă;                                                                                                        

– Introducerea alimentării cu apă potabilă la Biserica cea nouă, din satul Geamăna;                                                                                                   

– Extinderea reţeșei de apă şi canalizare pe toate străzile localităţii;

– Rezolvarea salubrizării prin colectare selectivă a deşeurilor menajere rezultate din gospodăriile populaţiei, în vederea reducerii taxelor de salubrizare;                                                                                   

– Înfiinţarea unui târg săptămânal;

– Extinderea şi modernizarea iluminatului public;

– Atragerea de fonduri pentru înfiinţarea sistemului de irigaţii;     

– Amplasarea de camere video în toată localitatea, cu scopul reducerii sau eliminării furturilor în localitate,;                                

– Demararea proiectului pentru introducerea gazelor naturale în localitate;

–  Finalizarea intabulării terenurilor din extravilanul comunei;       

– Finalizarea titlurilor de proprietate;

– Construirea unei centuri de ocolire a localităţii;

– Dezvoltarea agriculturii prin accesarea de fonduri europene nerambursabile;

– Lucrări hidrotehnice de amenajare a torenţilor de pe dealurile localităţii prin rigole betonate şi baraje transversale;                             

– Introducerea monumentelor istorice într-un circuit turistic;

– Concesionarea lacului Buciumeni (fosta crescătorie de pește a CAP) cu caracter turistic;                                                                                      

– Dotarea unui centru de situaţii de urgenţă cu utilaje, dispozitive şi materiale în vederea rezolvării urgente a situaţiilor de urgenţă (incendii, inundaţii, alunecări de teren etc.).

CMF: 21200019Comandat de: Partidul Social Democrat VâlceaRealizat de SC Fire Office SRL

loading...

You May Also Like