Se înfiinţează centre de colectare a laptelui, în zona montană. Proiectul a trecut de Parlament

În calitate de cameră decizională, Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare a laptelui în zona montană, cu 236 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 3 abţineri 

Zona montană prezintă multe dezavantaje naturale: altitudine, climă, fertilitate scăzută a solului şi dezavantaje structurale precum: scăderea populaţiei tinere, distanţele mari faţă de centrele decizionale şi administrative, în multe situaţii, izolarea faţă de căile de comunicaţie şi pieţele de desfacere.
Procentul populaţiei care locuieşte în zona montană este de 15% din populaţia ţării. Din cauza distanţelor mari şi a calităţii slabe a infrastructurii de transport, dar şi a lipsei concentrării ofertei, m
ulte dintre produsele din zona montană nu sunt valorificate la întreaga lor valoare. Lipsesc, în mare parte, unităţile de colectare a laptelui în interiorul acestor zone.
Programul vizează realizarea de investiţii pentru înfiinţarea de astfel de centre în localităţile din judeţele care au incidenţă asupra zonei montane.
Investiţiile din program au ca obiectiv valorificarea superioară a produselor montane, limitarea declinului sectorului de producţie primară în scopul asigurării consumului intern şi stoparea depopulării acestor zone. Programul va fi construit astfel încât să contribuie la creşterea şi stabilizarea cantitativă şi calitativă a producţiilor de materii prime, la echilibrarea balanţei veniturilor şi cheltuielilor producătorilor agricoli
.

Deputat, Daniela Oteşanu

loading...

You May Also Like