PREFECTUL de VÂLCEA: NU SE IMPUNE măsura sacrificării porcilor domestici din gospodării!

Primul caz de pestă porcină africană a apărut în Vâlcea, după ce un mistreț a fost găsit mort într-o pădure de pe raza comunei Golești, în zona Valea Izvor, într-un Fond de Vânătoare ce aparține AJVPS Vâlcea. Cadavrul a fost descoperit în data de 4 iunie 2019, iar în data de 13 iunie 2019 analizele de laborator au confirmat suspiciunile de pestă porcină africană.

Ca urmare, prefectul de Vâlcea, Florian Marin, a convocat o ședință de urgență dispunând măsurile prevăzute de legislația în domeniu, referitoare la asemenea situații, în vederea punerii în practică de către instituțiile cu rol în gestionarea cazurilor de pestă porcină africană (Fond de vânătoare, DSVSA). Mai mult, prefectul a dorit să menționeze foarte clar că, în aceste condiții, NU se impune sacrificarea porcilor domestici din gospodării.

„Am rugămintea să tratăm cu seriozitate această problemă și să creăm un moment de panică pentru că ne aflăm în situația unui porc mistreț depistat ca urmare a unei recoltări anterioare și nu ne aflăm în cazul în care a fost descoperit un porc într-o gospodărie și trebuie să fie sacrificați porcii din gospodărie respectivă. Trebuie să ne înțeleagă realitatea în care ne aflăm și nu să ne pomenim cu un val de panică. Nu se taie niciun fel de porc din gospodării” – a declarat prefectul de Vâlcea, Florian Marin.

Iată, în rândurile de mai jos, o parte din măsurile care se impun ca urmare a apariției pestei porcine africane în județul Vâlcea:

 • În zona afectată se recoltează integral mistreţii prin metode de vânătoare care nu dislocă efectivul, respectiv prin pândă şi dibuire. Termen: Imediat.
 • Mistreţii sunt transportaţi în condiții de biosecuritate la centrele de colectare, spaţii frigorifice şi altele asemenea destinate păstrării carcaselor de mistreţi în condiţii igienice şi de refrigerare, până la primirea buletinelor de analiza pentru PPA/PPC/trichineloză. Se prelevează probe de către vânători, de catre gestionari ai fondurilor cinegetice special instruiţi sau după caz de medici veterinari. (- în cazul în care acest examen se dovedeşte a fi negativ, carcasa poate fi valorificată pentru consumul propriu al vânătorului. Părţile nedestinate consumului uman fac obiectul distrugerii sub control oficial. – în cazul unei carcase pozitive, carcasa, impreuna cu toate carcasele contaminate, aflate în monentul respectiv în acelasi spatiu de pastrare, se confiscă şi se neutralizează prin Ingropare sau prin ardere in-situ, sub supraveghere oficială sanitară veterinară, în gropile de incinerare executate de catre gestionarul fondului cinegetic în zona afectată).
 • În zona afectată se executa o groapă/gropi de incinerare de către gestionarul fondului de vânătoare, se recoltează probe de la mistreţi, iar cei diagnosticati pozitivi sau care au fost contaminati, se incinerează prin ardere în situ, sub supraveghere oficială sanitară veterinară.
 • La intrările și ieșirile din zonele infectate şi din gospodăriile populaţiei care deţin porcine se vor instala dezinfectoare individuale, în termen de maxim 5 zile de la adoptarea prezentului plan de măsuri.
 • Substanţele necesare pentru dezinfectoarele individuale vor fi asigurate de către autorităţile publice locale, iar fondurile aferente se vor asigura prin bugetul consiliilor judeţene, din fonduri cu destinaţie specială pentru PPA.
 • Toate maşinile agricole, combinele, tractoarele, la ieşirile din tarlale şi deplasarea acestora dintr-o zolă în alta, vor fi dezinfectate de către proprietar/utilizator.
 • Se interzice circulaţia animalelor domestice de orice fel (ovine, caprine, bovine, porcine, cabaline, etc) prin incinta pădurilor, inclusiv transhumanţa;
 • Se vor efectua inspecţii/patrulări zilnice pentru depistarea de porci mistreţi morţi/ bolnavi de către personalul propriu al fondurilor de vânătoare supuse restricţiilor;
 • Toţi porcii din exploataţie să fie ţinuţi în adăposturile lor sau în alte locuri unde pot fi de porcii sălbatici , care nu trebuie să aibă acces la nici un produs susceptibil de a intra apoi în contact cu porcii din exploataţie;
 • Nici un porc să nu intre sau să iasă din exploataţie fără aprobarea autorităţii competente, ţinînd seama de situaţia epidemiologică;
 • Să efectueza un recensământ oficial al tuturor categoriilor de porci din toate exploataţiile, acesta fiind actualizat de proprietar prin declararea creşterii sau descreşterii efectivului prin: fătare, moarte, sacrificare, orice alte mişcări fiind interzise.

Claudia Stanciu

O poti contacta pe Claudia Stanciu la adresa de e-mail: claudia_stanciu22@yahoo.com

You May Also Like