Primăria Brezoi demarează programul pentru persoane devaforizate 

Primăria Orasului Brezoi vă informează că, începând cu data de 20.12.2022, începem distribuirea pachetelor din cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), transa V de alimente, pentru următoarele categorii de persoane:

1. Beneficiarii de ASF și VMG

2. Copiii cu handicap grav şi accentuat cu domiciliul în orașul Brezoi

3. Adulţii cu handicap grav/accentuat care nu realizează alte venituri în afară de indemnizaţia de handicap primită de la DGASPC.

4. Persoanele aflate în situaţie temporară de dificultate, respectiv victime ale calamităţilor, victime ale violenţei domestice, rămase fără locuinţă sau în alte cazuri asemănătoare şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate.

Înscrierea pe listele suplimentare se va face numai pe bază de cerere, cu prezentarea de copii ale actului de identitate şi documente doveditoare (certificat handicap, certificat fiscal, adeverință de venit, cupoane de pensie)

1. Pentru copiii cu handicap, documentul doveditor îl reprezintă certificatul de handicap valabil la data întocmirii listelor (prezentat în fotocopie).

2. Pentru adulţii cu handicap, documentul doveditor îl reprezintă certificatul de handicap valabil la data întocmirii listelor (inclusiv anexa la acesta), prezentat în fotocopie.

3. Înscrierea în liste se va face după finalizarea anchetei sociale.

Se primesc cereri de înscriere pe listele de suplimentare pentru acordare.

De menţionat că distribuirea pachetelor cu produse alimentare se va realiza întâi în baza listelor inițiale (beneficiarii de ASF și VMG), timp în care se primesc cereri și documente justificative pentru lista suplimentară, numai în limita stocului disponibil.

Cererile însoţite de copii ale actelor de identitate şi documentele doveditoare se depun în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00 – 13.00, la sediul Primăriei Orașului Brezoi, Direcția de Asistență Socială.

Pachetele se vor ridica de la Sala de Sport a orașului Brezoi.

Titularii dispozițiilor de primar prin care se acordă acest drept ridică pachetele pentru toți membrii familiei, pe baza actelor de identitate ale tuturor membrilor familiei, începând cu data de 20.12.2022.

Program de distribuire: zilnic, între orele 09:00 – 13:00

You May Also Like