APAVIL caută instalator la BREZOI

ANUNȚ

privind scoaterea la concurs a unui post de instalator în cadrul Sectorului Brezoi

Concursul constă în susţinerea probei scrise și a probei practice, astfel:- Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 09.12.2021, ora 15:00.- Proba scrisă se va susține în data de 16.12.2021, ora 09:00  la sediul societăţii Apavil S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.- Proba practică se va defășura în data de 22.12.2021, ora 09:00, în cadrul Sectorului Rețele Apă, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Popa Șapcă nr. 2 şi la lucrările în desfăşurare.

         Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 08.12.2021, ora 15:00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.

loading...

You May Also Like