Apavil caută instalator și lăcătuș mecanic pentru sectorul Călimănești

APAVIL SA – ANUNȚ

privind scoaterea la concurs a următoarelor posturiîn cadrul Sectorului Călimănești, Centrul Exploatare Nord:

    – 1 post instalator 

    – 1 post lăcătuș mecanic

Concursul constă în susținerea probei scrise, a probei interviu și a probei practice de verificare a aptitudinilor și cunoștințelor profesionale în meseria pentru care candidații aplică și dețin calificare. Proba scrisă se va susține în data de 07.09.2021, ora 0900,la sediul APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr.3 – 5, iar proba practică și interviul se vor susține în data de 13.09.2021, ora 0900, în cadrul Sectorului Rețele Apă, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Popa Șapcă nr.2.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 30.08.2021 ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.

loading...

You May Also Like