APAVIL S.A. | Anunț public privind decizia etapei de încadrare

/

APAVIL S.A., titular al proiectului: Extindere rețea dcanalizare menajeră șracorduri” propus a fi realizat în municipiul Râmnicu Vâlceastr. Copăcelu și str.Depozitelor, jud. Vâlceaanunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. 1. Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea din str. Remus Bellu nr. 6, municipiul Râmnicu Vâlcea în zilele de luni-vineri, intre orele 09:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmvl.anpm.ro .2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea.

loading...

You May Also Like