Apavil caută șofer, încasator și laborant chimist

APAVIL SA – ANUNȚ

privind scoaterea la concurs a unui post de șofer în cadrul Coloanei Auto/Utilaje

Concursul constă în susţinerea probei scrise, a probei practice și a interviului astfel:- Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 03.12.2021, ora 13:00.- Proba scrisă se va desfăşura în data de 10.12.2021, ora 09:00,în cadrul Serviciului Auto – Mecanizare – Coloană Auto/utilaje al societății APAVIL S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu nr. 23.- Proba practică și interviul se vor desfășura în data de 16.12.2021, ora 09:00, în cadrul Serviciului Auto – Mecanizare – Coloană Auto/utilaje al societății APAVIL S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu nr. 23.

         Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 02.12.2021, ora 15:00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.


APAVIL SA – ANUNȚ

privind scoaterea la concurs a unui post de Încasator – cititor în cadrul Serviciului Citire Încasare – Centru Exploatare Nord, Sector Călimănești

Concursul constă în susţinerea probei scrise și a unui interviu, astfel:- Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 03.12.2021, ora 13:00.- Proba scrisă se va desfăşura în data de 10.12.2021, ora 09:00 la sediul societăţii Apavil S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.- Interviul va avea loc în data de 16.12.2021, ora 09:00, la sediul societății Apavil S.A, situat în Rm.Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

         Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 02.12.2021, ora 15:00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.


APAVIL SA – ANUNȚ

privind scoaterea la concurs a unui post de laborant chimist în cadrul Laboratorului Epurare Ape Uzate – Laborator Stație Epurare Brezoi

Concursul constă în susţinerea probei scrise și a probei practice, astfel:- Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 06.12.2021, ora 15:00.- Proba scrisă se va desfăşura  în data de 13.12.2021, ora 09:00  la sediul societăţii Apavil S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.- Proba practică va avea loc în data de 17.12.2021, ora 09:00, în cadrul Laboratorului Epurare Ape Uzate  al societății APAVIL S.A.,  situat în Râmnicu Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu nr. 23.

         Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 03.12.2021, ora 13:00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.

loading...

You May Also Like