APAVIL SA – ANUNȚ privind scoaterea la concurs a unui post de inginer  în cadrul Sectorului Bălcești 

Concursul constă în probele scris şi interviu care se vor desfășura la sediul Societății Apavil S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5, conform calendarului concursului, astfel:• proba scrisă va avea loc în data de 29.09.2023, ora 1000;• interviul va avea loc în data de 05.10.2023 ora 1000.

         Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 22.09.2023 ora 1300, la Registratura societății APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350802 161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.

You May Also Like