CONCURS. Apavil caută economist…

/

ANUNȚ

Privind scoaterea la concurs a unui post de economist în cadrul Serviciului Contractare Rm. Vâlcea

Concursul constă în probă scrisă și interviu care se vordesfășura la sediul Apavil S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5.

Concursul  se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:- selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de04.10.2021, ora 1500 ;                    – proba scrisă va avea loc în data de 11.10.2021, ora 0900;– interviul se va susține în data de 15.10.2021, ora 0900.

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este  01.10.2021, ora 1300, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.

loading...

You May Also Like