FJT își alege noua conducere

CONVOCARE


Va aducem la cunostiinta ca in data de 19 octombrie 2023, ora 19:00, va avea loc la sediul F.J.T. Valcea, Rm. Vâlcea, B-dul Tineretului, nr. 1 B, et.1, Adunarea Generala Ordinară a F.J.T. Valcea cu urmatoarea ordine de zi:

  1. Completarea și organizarea noului Consiliu de Conducere al FJT Vâlcea, în urma demisiilor înregistrate: președinte, vicepreședinte.
  2. Raport de analiza si constatare după 2 luni de mandat a Consiliului de Conducere al FJT Vâlcea;
  3. Adoptarea planului de redresare a FJT Vâlcea;
  4. Diverse.
    În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de validitate a ținerii adunării generale, se reconvoaca Adunarea Generală, în data de 23 octombrie 2023 în acelasi loc, la aceeași oră și cu aceiași ordine de zi. Va rugam sa asigurati prezenta reprezentantului dumneavoastra, care, in masura in care sunteti interesati poate sa prezinte si alte propuneri pe langa cele inscrise in ordinea de zi.
    Persoanele ce vor reprezenta structurile asociative de tinere în cadrul Adunării Generale sunt rugate sa aibă asupra lor mandatul de reprezentare în original și o carte de identitate.

You May Also Like