SITUAŢIA CENTRALIZATĂ a LUCRĂRILOR DERULATE de APAVIL SA în MUNICIPIUL RM. VÂLCEA în perioada 02 – 06 martie 2020

/

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 02 – 06 martie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: bulevardul Tudor Vladimirescu și Dacia.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Cetății, Kalamata și Damian Ureche.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.  

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:- s-au finalizat lucrările de extindere rețea apă potabilă și rețea canalizare menajeră pe strada Cetății;- s-au finalizat lucrările de execuție a branșamentului pe strada Kalamata nr.18;- s-au ridicat la cotă cămine de canalizare pe străzile Cetății și bulevardul Tineretului;- s-a decopertat asfalt cămine de canalizare pe strada Nistor Dumitrescu;- ​s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat; – s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;- au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.   –  

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Calea lui Traian – bl. 6, strada Dacia – bl. 86, strada Henri Coandă – bl. S4, strada Splaiul Independenței – bl. 1, și 6, strada Știrbei Vodă – bl. P1, strada Florilor – bl. S68, strada Matache Temelie – bl. 73, strada Regina Maria – bl. C6, strada Luceafărului – bl. A3, strada Eugen Ciorăscu – bl. A51, strada Virgiliu  nr. 2A, strada General Magheru – bl. A+B și strada Mihai Eminescu – bl. S7/3.

43 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 43 de apometre. De asemenea, au fost realizate 7 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 11 avize de amplasament și 5 avize tehnice.

loading...

You May Also Like