15 mai 2020

SITUAŢIA CENTRALIZATĂ A LUCRĂRILOR DERULATE de APAVIL SA în MUNICIPIUL RM. VÂLCEA în perioada 11 – 15 MAI 2020

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 11 – 15 mai 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Posada și Eroilor.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe strada Ferdinand.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor,Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.  

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:- s-a înlocuit conductă canalizare menajeră pe strada I. C. Brătianu – blocul C18;- s-a înlocuit conductă canalizare menajeră, s-a executat cămin de canalizare și s-a montat capac cămin canalizare pe strada I.C. Brătianu – blocul C19;- s-au ridicat la cotă capace cămine de canalizare pe strada Știrbei Vodă;- s-a efectuat igienizarea perimetrelor rezervoarelor Uzina de Apă și Popa Șapcă;- au început lucrările de dezafectare a rețelei de apă PEHD Dn75 pe strada Cetății;- s-a efectuat conectarea rețelei PEHD Dn 110 cu rețeaua OL 159 pe strada Intrarea Salciei;- s-au executat branșamente de apă potabilă PEHD PN 10 pe bulevardul Nicolae Bălcescu;- au fost curățate manual și mecanizat căminele de canalizare de pe strada Știrbei Vodă, I. C. Brătianu și Copăcelu;- s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat; – s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;- au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.   

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Calea lui Traian, strada Știrbei Vodă, strada Inătești, strada Henri Coandă – blocul A4, strada Tineretului, strada Dacia, strada Grigore Procopiu, strada Iustinian Marina, strada Mihai Viteazu, strada Ion Referendaru și strada Decebal.

52 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate și înlocuite 52 de apometre.De asemenea, au fost realizate 8 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 23avize de amplasament și 4 avize tehnice.

You May Also Like