SITUAŢIA CENTRALIZATĂ A LUCRĂRILOR DERULATE DE APAVIL SA ÎN MUNICIPIUL RM. VÂLCEA în perioada 21 – 27 septembrie 2019

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 21 – 27 septembrie 2019 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Căzănești nr. 108, SplaiulIndependenței Bl. 11, sc. A, Cetățuia nr. 22A și Poenari nr. 98B intersecție cu strada Buda.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vedereaaducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile:Posada, Cetățuia, Dumitru Drăghițescu, Colonel Bădescu, ZonaOstroveni – Bl. C32 și Bl. A20 și str. Gib Mihăescu – Bl. A 16. 

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu și Bogdan Amaru.  

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:- s-au montat 40ml țeava PEHD PN 10 D110mm pentru reabilitarearețelei de alimentare cu apă și 24 ml țeava PVC D160 mm pentru extinderea rețelei de canalizare pe strada Schitul Troianu;- se continuă cu amenajarea  terenului pentru finalizarea lucrărilor deînlocuire țeavă apă potabilă pe strada Apusului;- au fost înlocuiți trei hidranți subterani D80mm și trei vane D80mmpe strada Poenari intersecție cu strada Buda;- au fost ridicate la cotă cămine de canalizare în Zona Ostroveni – Bl.B1- au fost montate rame și capac carosabil în Zona Ostroveni – Liceul Ferdinand;- a fost înlocuit tronsonul de canalizare DN 315 pe str. Gib Mihăescu- Bl. A14;- au fost curățate manual și mecanizat căminele de pe străzile:Remus Bellu, blocurile O, blocurile S, blocurile V, blocurile C,blocurile F, Zona Centrală și bulevardele Tineretului și Pandurilor;- ​s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat; – s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;- au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.  

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Florilor – Bl. A16; str. Nicolae Iorga – Bl. A27/III; str. Doctor Hacman – Bl. 77; str. Gib Mihăescu – Bl. A16; str. Eroilor; str. Ostroveni – Bl. A11/3 și Bl. A11/2; Zăvoi – Bl. 6; str. Libertății – Bl.A16; str. Știrbei Vodă – Bl. P2; str. Decebal; str. Carol I – Colegiul Mircea cel Bătrân și str. Ferdinand – Bl. O6.

7 APOMETRE VERIFICATŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 7 apometre, dintre care 5 verificate și înlocuite și 2 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 7lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 8 avize de amplasament și 4 avize tehnice.      

loading...

You May Also Like