SITUAŢIA CENTRALIZATĂ A LUCRĂRILOR DERULATE DE APAVIL SA ÎN MUNICIPIUL RM. VÂLCEA în perioada 31 iulie – 06 august 2021

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 31 iulie  – 06 august 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Caporal Hanciu, Fețeni, Colonie Nuci și Râureni.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Digului și Schitul Troianu.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor și Goranu.  

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:- s-a igienizat perimetrul rezervoarelor Fețeni, Popa Șapcă și Petrișor;- s-au executat lucrări de montare a unui hidrant subteran Dn 80 pe strada Schitul Troianu;- s-au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare pe strada Posada;- s-au identificat cămine de canalizare și s-au montat guri de scurgere;- s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;- s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;- au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.  

          REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Calea lui Traian – blocurile D1, S15 și S16, strada Kalamata, strada Scuarul Mircea cel Bătrân – blocul K, strada Remus Bellu, strada Banu Mărăcine, strada Luceafărului – blocul A1, strada Săliștea Nouă, strada Mărășești – blocul S1, strada Sergiu Purece, strada Digului, strada Independenței  – blocul 1, B-dul Pandurilor, strada V. Olănescu, strada Castanilor și bulevardul Tineretului – blocurile B2 și B5.

          4 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 4 apometre, dintre care 2 apometre verificate și înlocuite și 2 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 3 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 9 avize de amplasament și 8 avize tehnice.         

COMPARTIMENTUL COMUNICARE, MASS-MEDIA AL SOCIETĂȚII APAVIL SA

You May Also Like