27 aprilie 2020

Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de APAVIL SA în Râmnicu Vâlcea în perioada 21 – 24 aprilie 2020

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 21 – 24 aprilie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-a remediat, în timp util, avaria la conducta de apă potabilă pe strada Drumul Gării.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Tudor Vladimirescu, Liviu Rebreanu, Danil Ionescu și Radu de la Afumați.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Timiș, strada Aleea Bradului – blocul C4, strada Regina Maria, strada Liviu Rebreanu, strada Calea lui Traian, strada Dacia – blocul 84, strada Maior Georgescu și strada Aleea Stejarului – blocul C17.

32 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate și înlocuite 32 de apometre. De asemenea, au fost realizate 2 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 24 avize de amplasament și 2 avize tehnice.

You May Also Like