APAVIL SA – ANUNȚ privind scoaterea la concurs a unui post de ȘEF BIROU JURIDIC

Concursul constă în probă scrisă și interviu și se va desfășura la sediul APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str. Carol I nr.3-5.

Concursul  se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:- selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 21.10.2019, ora 1500– proba scrisă va avea loc în data de 24.10.2019, ora 0900– interviul va avea loc în data de 30.10.2019, ora 0900 

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 18.10.2019, ora 1200 la Registratura APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr.3-5.​

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 și  vineri între orele 0700 – 1300.

loading...

You May Also Like