13 noiembrie 2017

ALIMENTAŢIE NESĂNĂTOASĂ la chioşcul de la Liceul Tehnologic OLTCHIM

Aceastra este realitatea la Liceul Tehnologic OLTCHIM, din Râmnicu Vâlcea, referitoare la (ne)respectarea legislaţiei pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar.

Asemenea informaţii sunt de interes public pentru a realiza ce minuni s-au descoperit ca urmare a desfăşurării cu succes a acţiunii de inspecţie tematică în unităţile şcolare din judeţ, acţiune iniţiată de Inspectoratul Şcolar Vâlcea (prin adresa cu nr. 5.932 din 17.X.2017), derulată între 23-27 octombrie a.c., ca urmare a unei solicitări oficiale a Ministerului Educaţiei.

Asemenea realităţi crunte, precum cele descoperite la L.T. Oltchim, (sustenabile prin probe clare, indubitabile), au fost rezultatul acestei acţiuni fulger, derulate la nivelul judeţului.  Pentru faptul că mai există asemenea situaţii nu avem nicio scuză. Mai ales cei care răspund (vorba vine!!) de mersul treburilor într-o unitate şcolară.

De remarcat este faptul că Liceul Tehnologic OLTCHIM probabil că este singura unitate şcolară din ţară în care, printr-o anexă (VEZI mai jos anexa) – asumată prin semnătura directorului (d-na prof. Achim Manuela Ioana) şi ştampila unităţii de învăţământ – s-a permis vânzarea în şcoală tocmai a… produselor interzise prin lege!

În cazul în care vom continua să ne facem că facem, contribuim – nu mai contează dacă din necunoaştere, din interes sau de muncă-n dorul lelii sau de amorul artei etc. – la asasinarea cu bună ştiinţă a viitoarelor generaţii ale naţiunii noastre. Câtă mai este ea pe la ea pe acasă.

Nu cred că are cineva interesul ca această activitate să fie total scăpată de sub control. Pentru asemenea… neglijenţe, constatate cu vârf şi îndesat, trebuie să răspundă fiecare dintre cei aflaţi în culpă.

Cu chestia asta nu mai e de joacă, deoarece modul în care se face alimentaţia în şcoli incumbă o mult prea mare răspundere socială. A tuturor celor care diriguiesc învăţământul românesc de azi. Şi nu numai. De la vlădică, până la opincă!

Se aude la Prefectură, la DSP, la Protecţia consumatorului, la Inspectoratul şcolar!? CINE ŞI CÂND ÎI TRAGE LA RĂSPUNDERE PE TOŢI CEI VINOVAŢI!? Că pentru ce trebuie să răspundă, deja se ştie.

P.S.: 1. Materialele ilustrative (fotografii) erau afişate/expuse public la chioşc (la fiecare din cele două căi de acces: la cea din incintă şi la cea dinspre curtea interioară).

După lungi pertractări cu S.C. Nordexim (adrese, discuţii etc.), în anul 2015 a fost scos automatul de cafea din incinta clădirii şcolii (era la parter, la intrarea… elevilor!). Numai că, de atunci, la chioşcul din şcoală se vindea şi… cafea!!! Pe lângă toate celelalte produse alimentare interzise, considerate de legiuitor ca fiind adevărate bombe calorice, toxice etc. pentru copii. Aşa cum rezultă cu prisosinţă din bonurile fiscale pe care le anexez.

Anexez şi documentele întocmite de I.Ş.J. Vâlcea, ca urmare a inspecţiei tematice desfăşurată la L. T. Oltchim din Râmnicu Vâlcea.

  1. ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ACEST DOMENIU SUNT:

– Legea nr. 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar;

– Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1.563/2008 cu privire la aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi  şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii;

– Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1.955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor;

– Legea nr. 272 din 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

– Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Tiberiu M. Pană

ANEXE

ISJ V_Nota de control din 24.X.2017 (alimentatie sanatoasa)

Bonuri fiscale Chiosc LT Oltchim (2016 2017) SC CAROTA SRL

Bonuri fiscale Chiosc SC CAROTA SRL (2017 2018)

You May Also Like