ARBITRU snopit în BĂTAIE pe un teren de FOTBAL din VÂLCEA. Agresorii au scăpat ușor

Un arbitru de fotbal a fost snopit în bătaie pe teren, într-o comună din județul Vâlcea. Incidentul a avut loc în luna octombrie a anului 2014, însă conflictul s-a tranșat în instanță abia în luna septembrie 2018.

Tânărul arbitru Bogdan Alexandru Omeag a fost bătut cu bestialitate la finalul meciului dintre Căpşunarii Buneşti – Oltul Drăgoeşti. Acuzați de agresiune au fost Cristian Marian Gulea şi Emanuel Victor Codreanu. Cei doi se pare că l-au fugărit pe arbitru pe teren și până la mașina sa, acolo unde l-au prins și au început să-l lovească. Omeag s-a ales cu timpanul fisurat şi a stat internat două nopţi în spital, iar ulterior a obținut un certificat medico-legal pentru o perioadă de 18 zile. El le-a făcut plângere la Poliție agresorilor, iar apoi conflictul a ajuns în instanță.

În data de 21 septembrie 2018, intanța de fond a Judecătoriei Horezu s-a pronunțat în dosar, luând decizia de a-l condamna cu amânare pe unul dintre inculpați și de a-l achita pe altul. Arbitrul Alexandru Bogdan Omeag s-a ales doar cu daune morale.

Iată minuta instanței:

Solutia pe scurt:

  1. În baza art. 396 alin.2 C.pr.pen stabileşte în sarcina inculpatului Gulea Marian Cristian, , următoarele pedepse: – 2 închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prev. de art.193 alin. 2 C.pen. împotriva persoanei vătămate Omeag Bogdan Alexandru. – amendă în cuantum de 2.000 lei ( 200 zile amendă şi 10 lei cuantumul unei zile amendă) pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prev. de art.193 alin. 2 C.pen. împotriva persoanei vătămate Omeag Alexandru. În baza art. 396 alin.5 C.pr.pen la art. 16 lit. c C.pr.pen. achită pe inculpatul Gulea Marian Cristian pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prev. de art.193 alin. 2 C.pen. împotriva persoanei vătămate Omeag Benoni. În baza art. 38 -39 C.pen. constată că infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului Gulea Marian Cristian sunt concurente, contopeşte cele 2 pedepse şi stabileşte pedeapsa de 2 ani închisoare la care se adaugă pedeapsa amenzii în cuantum de 2.000 lei . În baza art. 83 C.pen. dispune amânarea aplicării pedepsei de 2 ani închisoare la care s-a adăugat pedeapsa amenzii în cuantum de 2.000 lei, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, calculat conform art. 84 C.pen. În baza art. 85 alin.1 C.pen. impune inculpatului Gulea Marian Cristian pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a)să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Vâlcea, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 85 alin. 2 lit. b C.pen impune inculpatului Gulea Marian Cristian să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, în cadrul Primăriei oraşului Băbeni, jud. Vâlcea sau în cadrul Primăriei oraşului Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea, pe o perioadă de 30 de zile. În baza art. 86 alin. 1 C.pen. pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin 1 lit. c)-e) se comunică Serviciului de Probaţiune Vâlcea; În baza art. 86 alin. 2 C. pen., supravegherea executării obligaţiilor prevăzute de art. 85 alin. 2 lit. b C. pen. se va efectua de către Serviciul de Probaţiune Vâlcea. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiile art. 88 C.pen. în sensul revocării amânării aplicării pedepsei în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere, a obligaţiilor impuse sau în cazul săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere.
  2. În baza art. 396 alin. 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 al.1 lit. g C.pr.pen. – încetează procesul penal privind pe inculpatul Codreanu Emanuel Victor, pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe prev. de art. 193 alin. 2 C.pen. împotriva persoanei vătămate Omeag Bogdan Alexandru, ca urmare a retragerii plângerii prealabile. – încetează procesul penal privind pe inculpatul Codreanu Emanuel Victor, pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe prev. de art. 193 alin. 2 C.pen. împotriva persoanei vătămate Omeag Alexandru, ca urmare a retragerii plângerii prealabile. În baza art. 397 alin. 1 şi art. 25 alin. 1 C.pr.pen. rap. art. 320 alin. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea, cu sediul în Rm. Vâlcea, str. Calea lui Traian nr.201, jud. Vâlcea şi obligă inculpatul Gulea Marian Cristian să achite suma de 637,71 lei , reprezentând contravaloarea cheltuielilor ocazionate de asistenţa medicală acordată părţii civile Omeag Bogdan Alexandru.
  3. În temeiul art. 397 C.pr.pen., art. 25 alin.1 C.proc.pen şi art. 1357 C. Civ., admite în parte acţiunea civilă formulată de către partea civilă Omeag Bogdan Alexandru în sensul că-l obligă pe inculpatul Gulea Marian Cristian să-i plătească suma de 622,83 lei cu titlu de daune materiale şi suma de 8.000 lei cu titlu de daune morale. În temeiul art. 397 C.pr.pen., art. 25 alin.1 C.proc.pen şi art. 1357 C. Civ. admite acţiunea civilă formulată de către partea civilă Omeag Alexandru în sensul că-l obligă pe inculpatul Gulea Marian Cristian să-i plătească suma de 2.000 lei cu titlu de daune morale. În baza art. 276 alin. 2 C. pr.pen. obligă pe inculpatul Gulea Marian Cristian la plata sume de 2.000 lei către Omeag Bogdan, reprezentând onorariu avocat. În conformitate cu art. 85 alin. 5 C.pr.pen. inculpatul trebuie să îndeplinească integral obligaţiile civile stabilite prin hotărâre, cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere. În temeiul art. 274 alin. 1 C.pr.pen. obligă pe inculpatul Gulea Marian Cristian să achite către stat suma de 1.000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art. 275 alin. 1 pct. 2 lit. b C.pr.pen. obligă persoanele vătămate Omeag Bogdan Alexandru şi Omeag Alexandru, la plata sumei de 300 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei, care se va depune la Judecătoria Horezu, potrivit art. 409-410 C.pr.pen. Pronunţată în şedinţa publică de la 21.09.20187.

Document: Hotarâre  197/2018  21.09.2018

Sursa foto: gsp.ro

You May Also Like