VAIDEENI vs. VOINEASA: Decizia instanţei arată cum s-a blocat dezvoltarea turistică a judeţului Vâlcea

Judeţul Vâlcea a fost văduvit de un parc de aventură, în vârf de munte, din cauza unor orgolii politice sau cine ştie ce alte interese. În urmă cu 7-8 ani, autorităţile judeţene se lăudau în spaţiul public că vor accesa fonduri europene pentru construirea unui Adventure Park pe circa 5 hectare de teren. Era vorba de o asociere între Primăria Vaideeni, Primăria Voineasa şi Consiliul Judeţean Vâlcea. O minunăţie se anunţa a fi! O atracţie pentru mii sau sute de mii se turişti şi un plus de valoare terenurilor din ambele comune.

Numai că nu a fost să fie aşa, ci efectiv s-a blocat dezvoltarea turistică a judeţului Vâlcea. Asta pentru că unul din parteneri a trădat. Pe nepusă masă, Primăria Voineasa (condusă atunci de Gheorghe Stanciu, primar PNL) a intentat un proces Primăriei Vaideeni pentru golul alpin Bora, exact locul unde trebuia să fie construit o parte din parcul de aventură. Şi aşa s-au dus pe apa sâmbetei şapte ani, perioadă în care s-au pierdut şi două axe prioritare de finanţare din fonduri UE. Iar Adventure Park a rămas deocamdată un vis nerealizat al autorităţilor din Vâlcea.

Instanţa a decis…

Acum, după 7 ani de luptă în instanţă, procesul dintre Primăria Vaideeni şi Primăria Voineasa s-a încheiat. Tribunalul Argeş a decis definitiv, în data de 7 iulie 2020, că procesul a fost o aberaţie încă de la început, stabilind că cele aproape 300 de hectare din golul alpin Bora se află, fără dubii, în proprietatea Primăriei Vaideeni. De menţionat este faptul că pe această suprafaţă de teren îşi desfăşoară activitatea circa 70% din domeniul schiabil Transalpina Schi Resort, mare parte din instalaţiile de cablu şi lacul care asigură tunurile de zăpadă aflându-se pe muntele Bora.

Din istoria locală a comunei Vaideeni aflăm că golul alpin Bora a aparţinut societăţii Carpatina până în anul 1945, o societate de stat. După acest an, însă, terenul a fost atribuit Primăriei Vaideeni şi a fost folosit ani în şir de locuitorii comunei pentru păşunat. Ulterior, conducerea primăriei a solicitat restituirea dreptului de proprietate, făcându-se reconstituirea şi emiţându-se două ordine de prefect în acest sens: nr. 100/18.04.2003 şi nr. 297/8.04.2009, ordine care au aceeaşi valoare juridică şi fac dovada dreptului de proprietate.

„Instanţa a reţinut că, având în vedere stadiul judecaţii, se impune ca la acest moment să fie avute în vedere înscrisurile relevante depuse de parţi la dosarul cauzei. Astfel, la fila 23 din dosarul iniţial se regăseşte procesul verbal din 13.08.1945 al Comisiei pentru expropriere şi împroprietăriri al Plasei Novaci, din care rezultă că golul alpin al Muntelui Bora, aparţinuse anterior anului 1945 Societăţii Carpatina, ulterior fiind repartizat comunei Vaideeni ca izlaz comunal în aplicarea legii nr.187/1945 privind reforma agrară. Instanţa a reţinut, astfel, că suprafaţa de teren ce face obiectul ordinului nr. 100/18.04.2003 şi a Ordinului nr. 297/8.04.2009 emise de Prefectura judeţului Vâlcea a devenit proprietatea comunei Vaideeni în baza procesului verbal din 13.08.1945 al Comisiei de expropriere şi împroprietărire al Plasei Novaci. Pornind de la acest înscris, Proprietatea Comunei Vaideeni asupra golului alpin din punctul Bora este atestată şi de acte ulterioare, aflate la dosarul cauzei, acte în cuprinsul cărora se face trimitere la efectele definitive pe care 1e-au produs exproprierile şi împroprietăririle consemnate în procesul verbal din 13 august 1945 al Comisiei pentru expropriere şi împroprietărire al Plasei Novaci. (…)

Instanţa a concluzionat, astfel, că dreptul Comunei Vaideeni la reconstituirea dreptului de proprietate a avut bază legală, susţinerile reclamatului sub aspectul faptului că nu s-a prezentat niciun înscris care să ateste dreptul de proprietate al comunei Vaideeni fiind neîntemeiate. Faţa de cele de mai sus, terenurile ce fac obiectul ordinelor contestate au fost folosite şi administrate de peste 70 de ani de către comuna Vaideeni, propunerea referitoare la trecerea în proprietatea privată a comunei Vaideeni a acestor izlazuri reprezentând un act firesc şi legal. Având în vedere considerentele expuse în precedent, instanţa a respins cererea de chemare în judecata ca neîntemeiată” – se arată în decizia nr. 1.103 din Şedinţa publică de la 7 iulie 2020 a Tribunalului Argeş – Secţia Civilă.

Justiţia şi-a spus cuvântul, însă s-au pierdut mulţi ani în care Vâlcea putea să se dezvolte enorm din punct de vedere turistic.

loading...

Claudia Stanciu

O poti contacta pe Claudia Stanciu la adresa de e-mail: claudia_stanciu22@yahoo.com

You May Also Like