Primăria Brezoi lămurește situația cetățenilor care dețin fose septice 

𝗔𝗡𝗨𝗡𝗧! 𝗢𝗕𝗟𝗜𝗚𝗔𝗧𝗜𝗩𝗜𝗧𝗔𝗧𝗘

𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗱𝗲𝘁𝗶𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗶 𝗱𝗲 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗲 𝗶𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝘂𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗰𝗼𝗹𝗲𝗰𝘁𝗮𝗿𝗲 𝘀𝗶 𝗲𝘃𝗮𝗰𝘂𝗮𝗿𝗲 𝗮 𝗮𝗽𝗲𝗹𝗼𝗿 𝘂𝘇𝗮𝘁𝗲!

Prin prezenta vă informăm că, ȋn conformitate cu prevederile Art. 11 din HG 714/2022, autoritățile centrale au introdus obligativitatea pentru persoanele fizice şi juridice de a declara la Primărie sistemele individuale pentru colectarea şi evacuarea apelor uzate (bazin vidanjabil etanş sau fosă septică cu evacuare).

Locuitorii UAT Brezoi, persoane fizice şi juridice, care dețin sisteme individuale pentru colectarea şi evacuarea apelor uzate (bazine de colectare, fose septice, toalete cu bazine etc.) trebuie să depună la Primăria Brezoi până la data de 30.10.2022 Cererea de ȋnregistrare ȋn Registrul pentru evidența sistemelor individuale de colectare şi evacuare a apelor uzate, disponibilă aici https://www.primariabrezoi.ro/…/1176-informare-%C3%AEn…

Cererea completată, semnată şi datată va fi depusă alături de anexele acesteia la Consilierul Compartimentului Protectia Mediului – Mihaela Stroescu – Primaria Brezoi, etaj 1, sau prim e-mail la: brezoi@vl.e-adm.ro ANEXE: Câte un exemplar copie al următoarelor documente:

– Autorizația de construire

– Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor, din care să rezulte că au fost verificate etanşările

– Certficatele de calitate/conformitate pentru bazinele/sistemele de colectare/epurare/evacuare achiziționate de la producători

ATENȚIE! Obligația se aplică atât sistemelor existente ȋn gospodării, cât şi celor care urmează a fi construite!

Proprietarii de bazine vidanjabile etanş sau fose septice cu evacuare, care nu dețin autorizație de construire pentru acestea, sunt obligați să demareze procedurile ȋn vederea obținerii acesteia.

Conform art. 5 din H.G. 714/2022, deținătorii de sisteme individuale care realizează epurarea apelor uzate şi care descarcă apele uzate direct sau indirect ȋn corpurile de apă de suprafață sau subterane, pe lângă autorizația de construire, au obligația de a obține avizul şi autorizația de gospodărire a apelor.

Conform art. 23 din H.G. 714/2022 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a dispoziţiilor notificate prin prezenta.

You May Also Like