25 ianuarie 2023

PRIMĂRIA TOMȘANI – ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare


UAT Comuna Tomșani, titular al proiectului „Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în comuna Tomșani, județul Vâlcea”, propus a fi realizat în județul Vâlcea, comuna Tomșani, sat Tomșani, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm Valcea, în zilele de luni-vineri, intre orele 9-14, precum şi pe site-ul A.P.M. Valcea: www.apmvl.anpm.

2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protectia Mediului Vâlcea, strada Remus Bellu nr.6.

You May Also Like