1 februarie 2017

Ministerul Muncii a finalizat ancheta la Măciuca. Iată concluziile!

 

Imediat după apariţia în mass-media a unor dezvăluiri, însoţite de fotografii în care bolnavii psihic erau torturaţi de angajaţii de la Măciuca, mai multe instituţii s-au autosesizat, printre care şi Ministerul Muncii și Justiției Sociale. Ca atare, ministrul Lia Olguţa Vasilescu şi-a trimis corpul de control la Centrul de Recuperare Neuropsihiatrică Măciuca din județul Vâlcea, care nu a descoperit lucruri grave, dar a impus mai multe măsuri, urmând ca directorul DGASPC Vâlcea să răspundă direct de remedierea unor probleme administrative.

„Cu această ocazie s-a constatat, de exemplu, că, deși centrul asigură condiții minime de confort, spațiile comune erau curate și prevăzute cu echipamente de încălzire, iar dormitoarele dispuneau de cazarmamentul necesar, unele dintre acestea fiind chiar personalizate în funcţie de stadiul de dependenţă al beneficiarilor.

De menționat faptul că, la data controlului, echipa ministerului nu a identificat spații amenajate în incinta centrului, așa cum sunt prezentate în imaginile de pe site – ul tolo.ro.

Referitor la procedurile de contenționare (imobilizarea fizică a pacienților), s-a constatat că au existat persoane supuse acestor proceduri însă doar la recomandarea medicului psihiatru, care acordă schemele de tratament, și numai sub supravegherea medicului centrului. De asemenea, contenționarea a fost pusă în aplicare doar cu mijloace care nu provoacă răni sau leziuni, pentru perioade de timp între 10 minute și maximum 60 minute, în funcție de gravitatea situației” – afirmă reprezentanții MMJS într-un comunicat de presă.

Pentru remedierea deficiențelor constatate, echipa de control a dispus următoarele măsuri:

 

  1. Realizarea demersurilor în vederea acreditării serviciului social, conform Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale. Termen de realizare: 31.03.2017. Răspunde: director executiv DGASPC Vâlcea.
  2. Elaborarea Planului propriu de dezvoltare, care include şi planul de amenajare şi adaptare a mediului ambiant (dotarea cu calculator sau laptop cu acces la internet la care să aibă acces beneficiarii; amenajarea dormitoarelor/camerelor beneficiarilor, grupurilor sanitare, respectiv duşurilor/băilor beneficiarilor şi a grupurilor sanitare conform standardelor minime de calitate, așa cum este prevăzut în Ordinul MMFPSPV nr. 67/2015-Anexa 1. Planul va fi aprobat, ulterior, de către Colegiul Director al DGASPC Vâlcea.Termen de realizare: 31.03.2017. Răspunde: Șef centru. Verifică și coordonează: director executiv DGASPC Vâlcea.
  3. Realizarea, cu celeritate, a demersurilor în vederea recrutării personalului de specialitate și de îngrijire, conform prevederilor legale în vigoare. Termen de realizare: 31.03.2017. Răspund: șef centru și director executiv DGASPC Vâlcea.
  1. Reorganizarea serviciilor sociale din subordinea DGASPC Vâlcea, inclusiv în funcție de procentul personalului de specialitate, conform art. 9 din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale. Termen de realizare: 31.03.2017.Răspunde: director executiv DGASPC Vâlcea.
  2. Demararea procesului de adaptare a mediului fizic și informaţional, conform prevederilor art. 62, alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Normativului NP 051-2012. Termen de realizare: 31.03.2017. Răspunde: șef centru. Verifică și coordonează: director executiv DGASPC Vâlcea.
  3. Luarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor, cu scopul protejării beneficiarilor împotriva discriminării sau tratamentului degradant sau inuman, conform prevederilor legale în vigoare. Termen de realizare: permanent. Răspunde: șef centru, personalul de specialitate și îngrijire. Verifică: director executiv DGASPC Vâlcea.

 

You May Also Like

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.