Apavil angajează inginer la Râmnic și instalator la Brădișor

ANUNȚ privind scoaterea la concurs  a unui post de inginer  în cadrul Serviciului Tehnic – Birou Avize, Proiectare

Concursul constă în probele scris şi interviu care se vor desfășura la sediul Societății Apavil S.A. din Rm. Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5, conform calendarului concursului, astfel:- proba scrisă va avea loc în data de 08.11.2023, ora 1300;- interviul va avea loc în data de 14.11.2023, ora 1300.                   

         Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este  01.11.2023, ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350/802161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.


ANUNȚ privind scoaterea la concurs a unui post de  instalator în cadrul Sectorului Captare, Tratare și Aducțiune Brădișor – Rm. Vâlcea, Cheia – Rm. Vâlcea, punct de lucru Uzina de Apa Nord

Concursul constă în susținerea interviului și a probei practice de verificare a aptitudinilor și cunoștințelor profesionale în meseria de instalator. Probele se vor desfăşura în cadrul Sectorului Captare, Tratare și Aducțiune Brădișor – Rm. Vâlcea, Cheia – Rm. Vâlcea, situat în Rm. Vâlcea, str. Câmpului nr. 17 și la lucrările în desfășurare și se vor susține în data de 09.11.2023, ora 1000.

         Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 02.11.2023 ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350/802161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.

You May Also Like