APAVIL organizează concurs pentru un post de CONSILIER JURIDIC

ANUNȚ

privind scoaterea la concurs a unui post de consilier juridicîn cadrul Biroului Juridic

Concursul constă în susţinerea unei probe scrise și a unui interviu și se va desfășura la sediul Societății APAVIL SA dinRm. Vâlcea, str. Carol l nr. 3-5, astfel:- Proba scrisă va avea loc în data de 21.09.2023, ora 1000,- Interviul va avea loc în data de 27.09.2023 ora 1000.

         Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 14.09.2023 ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.

You May Also Like