APAVIL SA – ANUNȚ privind scoaterea la concurs a trei posturi

SC APAVIL SA scoate la concurs urmatoarele posturi:

șofer profesionist – pentru mașină de vidanjat și desfundat canale (hidrojet) – 1 post

• mecanic utilaj – pentru buldo-excavator, Terex, Caterpillar, JCB – 1 post sector Călimănești

• mecanic auto – utilaj – 1 post Râmnicu Vâlcea

Concursul se va desfășura în doua etape succesive, după cum urmează:– selecția dosarelor de înscriere va avea loc în 13.09.2019;- proba practică și interviul vor avea loc în data de 18.09.2019, ora 0900;

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Concursul va avea loc la Coloana Auto/utilaje APAVIL SA – str.Nistor Dumitrescu nr.23, Rm.Vâlcea.

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este  12.09.2019 ora 1500, la Registratura APAVIL SA, Rm.Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530   și  vineri între orele 0700 – 1300.

You May Also Like