5 mai 2023

APAVIL SA – ANUNȚ privind scoaterea la concurs a unui  post de laborant chimist în cadrul Laboratorului de Apă

Concursul constă în susţinerea probei scrise, a interviului și a probei practice pentru verificarea aptitudinilor, astfel:- proba scrisă va avea loc în data de 31.05.2023 ora 1300, la sediul APAVIL SA din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr.3-5;- proba practică și interviul vor avea loc în data de 08.06.2023 ora 0900 și se vor desfăşura în cadrul Laboratorului de Apă  al societății APAVIL S.A.,  situatîn Râmnicu Vâlcea, str. Câmpului nr. 17.

         Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este  24.05.2023 ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350802 161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.

You May Also Like