Concurs pentru un post de șef Serviciu Auto-Mecanizare 

APAVIL SA – ANUNȚ

privind scoaterea la concurs a postului de șef Serviciu Auto-Mecanizare 

Concursul constă în probele scris şi interviu care se vor desfășura la sediul Societății Apavil S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5, conform calendarului concursului, astfel:- Proba scrisă se va desfășura în data de 28.12.2022, ora 1100;- Interviul se va desfăşura în data de 04.01.2023 ora 0900.

         Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 20.12.2022 ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.

loading...

You May Also Like