Concursuri la Apavil Vâlcea…

APAVIL SA – ANUNȚ

Concurs/Examen cu recrutare din sursă internă pentru ocuparea postului de economist în cadrul Serviciului Aprovizionare și Logistică

Concursul constă în probă scrisă și interviu care se vordesfășura la sediul Apavil S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5.

Concursul  se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:- selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de15.07.2021, ora 1500 ;                    – proba scrisă va avea loc în data de 22.07.2021, ora 0900;– interviul se va susține în data de 28.07.2021, ora 0900.

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este  14.07.2021, ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.


APAVIL SA – ANUNȚ

Concurs/Examen cu recrutare din sursă internă pentru ocuparea postului de primitor – distribuitor în cadrul Serviciului Aprovizionare și Logistică

Concursul constă în probă scrisă și interviu care se vordesfășura la sediul Apavil S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5.

Concursul  se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:- selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de15.07.2021, ora 1500 ;                    – proba scrisă va avea loc în data de 22.07.2021, ora 0900;– interviul se va susține în data de 28.07.2021, ora 0900.

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este  14.07.2021, ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr.3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.


APAVIL SA – ANUNȚ

privind scoaterea la concurs a postului vacant de femeie de serviciu în cadrul Compartimentului Administrativ în Rm. Vâlcea

Concursul constă în probă practică și interviu care se vordesfășura la sediul Apavil S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5.

Concursul  se va desfășura în două etape succesive, după cum urmează:- selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de15.07.2021, ora 1500 ;                    – proba practică și interviul se vor susține în data de 23.07.2021, ora 0900.

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este  14.07.2021, ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.

You May Also Like