Post de inginer electrotehnist scos la concurs de Apavil

APAVIL SA – ANUNȚ

privind scoaterea la concurs a unui post de inginer electrotehnist în cadrul Sectorului Stație de Epurare Ape Uzate

Concursul constă în susţinerea probei scrise și a unui interviu, astfel:- Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 20.01.2022, ora 15:00.- Proba scrisă se va desfăşura în data de 26.01.2022, ora 09:00, iar interviul va avea loc în data de 01.02.2022, ora 9:00 la sediul societăţii Apavil S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

         Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 19.01.2022ora 15:00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.

loading...

You May Also Like