RM. VÂLCEA. Două posturi de șofer scoase la concurs

APAVIL SA – ANUNȚ

  privind scoaterea la concurs a 2 posturi de șofer în cadrul Coloanei Auto / Utilaje Rm. Vâlcea

Concursul constă în susţinerea probei scrise, a probei practice și a interviului, astfel:

  • Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 08.03.2022, ora 12:00.
  • Proba scrisă se va desfăşura  în data de 14.03.2022, ora 09:00, la sediul societăţii Apavil S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.
  • Proba practică și interviul vor avea loc în data de 18.03.2022, ora 09:00, în cadrul Serviciului Auto Mecanizare – Coloană Auto/ Utilaje, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu, nr. 23.

          Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 07.03.2022, ora 15:00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.

loading...

You May Also Like