SITUAŢIA CENTRALIZATĂ A LUCRĂRILOR DERULATE DE APAVIL SA ÎN MUNICIPIUL RM. VÂLCEA în perioada 08 – 14 august 2020

/

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada08 – 14 august2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Calea lui Traian – Grup  Școlar General Magheru, Apusului nr. 33-35, Ghioceilor nr. 23A, Fețeni, Măceșului, Ostroveni Bl. A7 și Căpitan Negoescu.

 LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe str. Matache Temelie, Căpitan Negoescu, Măceșului, Ghioceilor, Apusului, Nicolae Iorga – Bl. 39 și Bd. Tineretului – BL. A58.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, bd. Dem Rădulescu și Morilor.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Kalamata; str. Aleea Melodiei – Bl. N; str. Antim Ivireanul – Bl. 6A; str. Ostroveni – Electra Radu, Bl. A39; str. Sacerdoţeanu nr.30; Str. Aleea Trandafirilor – Bl. B10; Ştrand Ostroveni; str. Aleea Bradului – Bl. C16; Calea lui Traian – Bl. L și Bl. 9; str. Ion Referendaru – Bl. I2; str. Republicii – Bl. R27; str. I. C. Brătianu – Bl. A56; str. Mihai Eminescu – Bl. C13; str. Henri Coandă – Bl. N9; str. G-ral Magheru – Bl. VI și Bl. F; str. Aleea Gladiolelor – Bl.  C25; Bd. Tineretului – Bl. A11/1, Bl. A58 și Bl. A9; str. Ştirbei Vodă; Splaiul  Independenţei – Bl. 9; str. Priporu și S.C.Europan Prod.

15 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 15 apometre, dintre care 12 verificate și înlocuite și 3 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 5 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea (2 servisări ale contoarelor  de apă rece la  abonați persoane fizice și 3 intervenţii la asociaţii de proprietari) și au fost întocmite 5 avize de amplasament și 3 avize tehnice. 

loading...

You May Also Like