SITUAŢIA CENTRALIZATĂ A LUCRĂRILOR DERULATE DE APAVIL SA în MUNICIPIUL RM. VÂLCEA în perioada 12 – 18 iunie 2021

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 12 – 18  iunie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Calea lui Traian, Bâlciului și Apusului.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Calea București, Nicolae Epure și Gib Mihăescu.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor și Goranu.  

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:- se continuă cu igienizarea perimetrul rezervorului Capela;- se continuă lucrările de execuție Stație de pompare pe strada Livezi;- se continuă lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;- s-au început lucrările de extindere rețea apă potabilă și branșamente și extindere rețea de canalizare și racorduri pe strada Schitul Troianu;- s-a decopertat cămin de canalizare menajeră pe strada Aleea Teilor;- s-a înlocuit tronson rețea de canalizare menajeră pe strada Carol I;- s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;- s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;- au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.  

          REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Nicolae Iorga – blocurile A26 și A27/3, strada Nichita Stănescu, Aleea Narciselor – blocul C28, strada Mihai Eminescu – blocurile B13 și C10, strada General Magheru – blocurile J și S9, strada Nicolae Epure, strada M.V.Popescu, strada Tineretului – blocul A17/1, strada Matache Temelie, strada Schitul Troianu, strada Kalamata, strada Mihai Viteazu – blocul 101, strada Calea lui Traian – blocul 5, strada Regina Maria – blocul L, strada Bâlciului, strada Dacia – blocul 86, strada Mărășești, strada Luceafărului – blocul A1, strada Henri Coandă – blocul C1, strada Petrișor – blocul P5, strada Inătești, Aleea Panseluțelor – blocurile C23 și C32 și Splaiul Independenței – blocul 4.

         4 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 4 de apometre, dintre care 2 verificate și înlocuite și 2 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 14 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 20 avize de amplasament și un aviz tehnic.              

COMPARTIMENTUL COMUNICARE, MASS-MEDIA AL SOCIETĂȚII APAVIL SA

You May Also Like