28 noiembrie 2022

Un preot vâlcean i-a scris șefei Parlamentului Olandei despre România și spațiul Schenghen

Intrarea României în spațiul Schenghen a activat mai multe forțe românești din diaspora care au acționat pe lângă diverse centre de putere din Europa, în favoarea cauzei naționale. Preotul Ioan Dură (vâlcean la origini), parohul celei mai vechi parohii ortodoxe române din Țările de Jos, a scris o scrisoare președintei Camerei Reprezentanților de la Haga, Vera Berkamp. Amintim că părintele Dură este și protopopul românilor ortodocși din Țările de Jos, stat în care locuiește de mulți ani și de care s-a atașat ca de a doua casă, neuitând însă că trebuie să facă lobby și pentru prima. Redăm în întregime scrisoarea pe care Ioan Dură a trimis-o, menționând că acesta este și cetățean de onoare al municipiului Râmnicu Vâlcea. 


Excelența Voastră, Doamnă Președinte a Camerei Reprezentanților,

Îmi revine deosebita onoare de a mă adresa dumneavoastră în calitate de Preot Paroh al celei mai vechi parohii ortodoxe române din Țările de Jos, Parohia ”Sf. Grigorie Teologul” din Schiedam/Rotterdam, care împlinește 42 de ani de existență în ianuarie 2023, de Protopop ortodox român al Țările de Jos și, nu în ultimul rând, de cetățean român, pentru a susține cauza aderării României la spațiul Schengen.
Îngăduiți-mi să încep această pledoarie prin evocarea cooperării pe multiple planuri, de peste 140 de ani, care leagă România și Țările de Jos. De altfel, Țările de Jos au fost a doua țară, după Italia, care au recunoscut independența României în 1878. Fundamentul acestei cooperări îl constituie relațiile de prietenie, încredere și respect reciproc, solidaritatea, dialogul și viziunea comună a țărilor noastre în ceea ce privește necesitatea asigurării păcii, a securității și a prosperității în spațiul european.
Aderarea României la Uniunea Europeană, în 2007, a însemnat împlinirea firească a unei aspirații naționale, reintegrarea simbolică în Europa. Acest amplu proces trebuie acum pe deplin finalizat prin aderarea României la spațiul Schenghen. Este un act de recunoaștere a îndeplinirii de către țara mea a criteriilor de aderare la zona Schengen și a capacității sale de a proteja frontierele externe ale Uniunii Europene. Este, totodată, un act de aliniere la evaluarea Comisiei Europene și la rezoluțiile Parlamentului European.
Comunitatea română, bine integrată în societatea olandeză dar păstrându-și vii limba, cultura, tradițiile și credința ortodoxă, împărtășește aspirațiile poporului olandez pentru pace și solidaritate, interesul pentru securitatea și bunăstarea Europei, grija pentru viitorul tinerei generații. La fiecare Sfântă Liturghie rostim rugăciuni pentru Majestatea Sa Regele Willem-Alexander, pentru Majestatea Sa Regina Măxima, pentru poporul olandez și țara sa, Țările de Jos.

În acest spirit al unității, vă adresez apelul de a susține aderarea, până la finalul acestui an calendaristic, a României la spațiul Schengen, aderare esențială atât pentru economia și securitatea țărilor noastre, cât și a Uniunii Europene, puternic afectată de războiul din Ucraina și criza energetică.

Nădăjduiesc că în evaluarea dumneavoastră vor prevala recunoașterea unei stări de fapt consfințită și de Comisia Europeană și Parlamentul European, precum și avantajele certe, atât pentru statele membre cât și pentru Uniunea Europeană în ansamblu, care decurg din primirea României în zona Schengen.

Vă rog să primiți, Excelența Voastră, asigurarea înaltei mele considerații.

Preot Protopop Dr. Ioan Dură

Excelenței Sale Doamnei Vera BERGI(AMP Președinta Camerei Reprezentanților
Camera Reprezentanților – Haga

Crisu Popescu

Crisu Popescu poate fi contactat pe adresa de e-mail cry_crishu@yahoo.it

You May Also Like