INFORMARE DE PRESĂ SITUAŢIA CENTRALIZATĂ A LUCRĂRILOR DERULATE DE APAVIL SA ÎN MUNICIPIUL RM. VÂLCEA în perioada 12 – 18 octombrie 2019

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 12 – 18 octombrie 2019 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Calea lui Traian – Grup Școlar General Magheru și bl. S9, Avram Iancu intersecție cu General Magheru, Republicii – bl. I10, Stolniceni nr. 19 și Drumul Gării nr. 88.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile: Vasile Alecsandri, Gib Mihăescu, Știrbei Vodă, Drumul Gării și Cetății. 

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.  

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:- se continuă cu reabilitarea rețelei de alimentare cu apă și extinderea rețelei de canalizare pe strada Schitul Troianu, etapa a II a;- s-au executat 4 branșamente apă, țeavă apă potabilă PEHD PN 10 D 110 mm pe strada Cetății;- s-au montat 48 m țeavă rețea de canalizare menajeră PVC 250 mm pe strada Cetății;- s-au înlocuit 24 ml țeavă OL cu țeavă PEHD PN 10 D 400 mm pe strada Ferdinand intersecție cu Bulevardul Tudor Vladimirescu;- au fost ridicate la cotă cămine de canalizare și repoziționate capace de cămin pe străzile Ostroveni, Dacia și George Coșbuc;- au fost curățate manual și mecanizat  căminele de pe străzile: Dacia, Carol I, Tudor Vladimirescu, și Calea lui Traian;- ​s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat; – s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Nicolae Iorga – Bl. A27/II; str. Doctor Hacman – Bl. 96; str. Ostroveni –  Bl. A34 și bl. C4; Zăvoi – Bl. 6; str. Știrbei Vodă; str. Constantin Dălban; str. Rapsodiei; str. Tineretului – bl. B5; str. Inătești; str. General Magheru – bl. S3; str. Mihai Eminescu – bl. C10 și bl. C11; str. Maior V. Popescu; str. Henri Coandă – Liceul de Arte și str. Colonie Nuci;

16 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 16 apometre, dintre care  11 verificate și înlocuite și 5 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate  lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite  17 avize de amplasament și  4 avize tehnice.      

loading...

You May Also Like