OFICIAL: Cele două posturi de adjunct la ISJ Valcea, scoase la concurs. Vezi cand este examenul!

Ministerul Educatiei scoate, din nou, la concurs cele doua posturi de inspector general adjunct in cadrul Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Valcea. Asta dupa ce, nu mai departe de saptamana trecuta, Bogdan Matei si Ana Jipescu au fost numiti interimar in cele doua functii. Respectivii profesori nu vor apuca insa sa stea mai mult de o luna sau doua in functii, pentru ca, asa cum spuneam, Ministerul Educatiei organizeaza concurs pe posturi.

Astfel, candidatii vor depune dosarele în perioada 22 august -4 septembrie 2016, la sediul ISJ Vâlcea, iar probele de concurs se vor desfășura în perioada 19 septembrie – 5 octombrie 2016 la sediul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.

“Ministerul Educatiei organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de inspector școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea.

Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelele de curriculum vitae, declarația pe propria răspundere, fisele de evaluare a probelor, fișa cadru a postului de inspector școlar general adjunct, precum și lista documentelor necesare înscrierii la concurs sunt afișate atât la sediul MENCȘ, cât și la sediul ISJ Vâlcea” – precizeaza inspectorul scolar general al ISJ Valcea, prof. Andra Bică.

Iata ce conditii trebuie sa indeplineasca cadrele didactice din Valcea care vor sa se inscrie la concurs:
a) este membru al Corpului Național de Experți în managementul educațional;
b) este absolvent al unei instituții de învățământ superior,cu diplomă de licență;
c) este personal didactic titular în învățământ și are gradul didactic I sau titlul științific de doctor;
d) are o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 8 ani, dintre care cel puțin 5 în ultimii 10 ani;
e) a obținut calificativul „foarte bine” în ultimii 5 ani școlari încheiați și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent;
f) are recomandare/caracterizare vizând calitățile profesionale, manageriale și morale din partea consiliului profesoral al unității de învățământ sau din partea consiliului de administrație al inspectoratului școlar ori recomandarea senatului universității sau a organului de conducere al instituției în care candidatul își desfășoară activitatea la data înscrierii la concurs;
g) nu a desfășurat poliție politică și nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
h) este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art.234 alin.(1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
i) la data susținerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.

loading...

Claudia Stanciu

O poti contacta pe Claudia Stanciu la adresa de e-mail: claudia_stanciu22@yahoo.com

You May Also Like