Liceul Oltchim din Râmnicu Vâlcea angajează secretar şef. Vezi condiţiile!

 

Conducerea Liceului Tehnologic „Oltchim” din Râmnicu Vâlcea are nevoie de un secretar şef  şi de aceea a organizat concurs pentru acest post. Funcţia contractuală de execuţie este pe o perioadă nedeterminată, iar cei interesaţi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să aibă cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; să cunoască limba română, scris și vorbit; să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale; să aibă capacitate deplină de exercițiu; să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Mai mult, vâlcenii care vor să se înscrie la concurs trebuie să prezinte dovada că au studii medii (diplomă de bacalaureat); studii în domeniul secretariat, dovedite cu adeverinţă/certificat/ diplomă; studii în domeniul arhivistic, dovedite cu adeverinţă certificat/diplomă; experienţă de lucru în REVISAL şi EDUSAL, dovedită cu adeverinţă/ceritficat/diplomă; este apt medical; vechimea necesară: minimum 5 ani în activitatea de secretariat din unităţi de învăţământ; abilităţi de comunicare în organizare, capacitate de învăţare rapiditate, punctualitate, eficienţă; disponibilitate pentru program de lucru flexibil.

Termenul limită de depunere a dosarelor este de 7 decembrie 2016, ora 14.00, proba scrisă a concursului este de 15 decembrie 2016 – ora 09.00, iar interviul a fost programat tot pentru data de 15 decembrie, de la ora 11.00.

You May Also Like

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.