Bugetul Primăriei Horezu, în faza de consultare publică

În data de 28 decembrie 2022, Primarul oraşului Horezu, domnul Sărdărescu Nicolae, a anunțat deschiderea procesului de consultare publică privind următorul proiect de act normativ: Hotărâre cu privire ta adoptarea bugetului local pe anul 2023. Până la data de 16 ianuarie 2023, orele 16,00, persoanele fizice şi juridice interesate, pot trimite in scris contestații, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, prin următoarele forme de comunicare; prin postă la adresa: Primăria orașului Horezu, strada 1 Decembrie, nr.7, județul Valcea, cod postal 245800; prin fax la numărul 0250.860.481, prin e-maii : primaria@orasul-horezu.ro sau personal la sediul Primăriei orasului Horezu din strada 1 Decembrie, nr 7 – persoană de contact Ogrezeanu Daniela – Consilier Relații cu publicul comunicare, în zilele lucrătoare, intre orele 8,00 – 16,00.
Documentația poate fi consultată pe pagina de internet a instituției, la www.orasul-horezu.ro, Secțiunea „Ultimele noutăți” sau Secțiunea „Informații de interes public” – link-ul „Buletin informatic Legea 544/2001″, ori la sediul primăriei din strada 1 Decembrie, nr.7, Directia Economica, persoană de contact; doamna Bitu Monica – tel. 0250.860.190. Proiectul de act normativ se poate obţine in copie, pe bază de cercre depusă la biroul de relajii cu publicul al institutiei, persoană de contact: Ogrezeanu Daniela, e-mail: primaria@orasul-horezu.ro fax: 0250.860.481, tel. 0250.860.190, int. 108 sau tel. 0744597482.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind dezbaterea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2023″. Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a Instituției, la Secțiunea “Ultimele noutăţi”. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate in scris va fi justificată printr-un document ce va fi publicat la aceeași secțiune. Pentru cei interesați există şi posibilitatea organizării unei întâlniri in care să se dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică până la data de 16 ianuarie 2023, orele 14.00.

loading...

You May Also Like