9 iulie 2024

Primăria Horezu organizează consultare publică privind aprobarea PUZ „Construire locuințe colective D+P+3+4 retras, after school, împrejmuire proprietate și parcaje”

Primarul orașului Horezu, Nicolae Sărdărescu, a anunțat deschiderea procesului de consultare publică privind Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) „Construire locuințe colective D+P+3+4 retras, after school, împrejmuire proprietate și parcaje”.

Până la data de 5 august 2024 (ora 14.00), persoanele fizice și juridice interesate pot trimite în scris contestații, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare referitoare la proiectul de hotărâre amintit mai sus prin următoarele forme de comunicare: prin poștă la adresa: Primăria orașului Horezu, strada 1 Decembrie, nr. 7, județul Vâlcea, cod poștal 245800; prin fax la numărul 0250.860.481, prin e-mail: primaria@orasul-horezu.ro sau personal la sediul Primăriei Orașului Horezu din strada 1 Decembrie, nr. 7 – persoană de contact: Daniela Ogrezeanu – Consilier Relații cu publicul și comunicare, în zilele lucrătoare, între orele 8.00 – 16.00.

Ce a anunțat Primăria Horezu?

„Documentația poate fi consultată pe pagina de internet a instituției, la www.orasul-horezu.ro, Secțiunea «Ultimele noutăți» sau Secțiunea «Informații de interes public» – link-ul «Buletin informatic Legea nr. 544/2001» ori la sediul primăriei din strada 1 Decembrie, nr. 7, Birou Arhitect Șef, tel. 0250.860.190, tel. 0372.919.489.

Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relații cu publicul al instituției, persoană de contact Daniela Ogrezeanu, e-mail: primaria@orasul-horezu.ro, fax: 0250.860.481, tel. 0250.860.190, tel. 0744.597.482.

Materialele transmise de cei interesați vor purta mențiunea: «Propuneri privind dezbaterea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective D+P+3+4 retras, after school, împrejmuire proprietate și parcaje”».

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, www.orasul-horezu.ro, la Secțiunea «Ultimele noutăți». Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată printr-un document ce va fi publicat la aceeași secțiune.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică până la data de 5 august 2024, orele 14.00. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la telefon: 0260.860.190, e-mail: primaria@orasul-horezu.ro, persoană de contact dl. Robert Drăgănescu, Arhitect Șef – Primăria orașului Horezu”, se arată în comunicatul de presă transmis de Primăria orașului Horezu și semnat de primarul Nicolae Sărdărescu.

You May Also Like