Apavil angajează instalatori

APAVIL SA – ANUNȚ

privind scoaterea la concurs a două posturi de instalator în cadrul Sectorului Rețele Apă, Centru Exploatare Rm. Vâlcea:

Concursul constă în probă scrisă care se va desfășura la sediul Apavil S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5 și probă practică care se va susține în cadrul Sectorului Rețele Apă, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Popa Șapcă, nr. 2 și la lucrările în desfășurare.

Concursul  se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:- selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de24.06.2021, ora 1500 ;                    – proba scrisă se va susține în data de 30.06.2021, ora 0900;– proba practică și interviul se vor susține în data de 06.07.2021, ora 0800  .              

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este  23.06.2021, ora 1200, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530   și  vineri între orele 0700 – 1300.

loading...

You May Also Like