Apavil scoate la concurs posturi de instalator, lăcătuș mecanic, inginer chimist și încasator

ANUNȚ privind scoaterea la concurs a următoarelor  posturi  în cadrul Sectorului Govora, Centrul Exploatare Vest:– 1 post instalator– 1 post lăcătuș mecanic

Concursul constă în susținerea probei practice și a interviuluipentru verificarea aptitudinilor și cunoștințelor profesionale în meseria pentru care candidații aplică și dețin calificare și va avea loc în data de 09.10.2023, ora 1300 , în cadrul Sectorului  Rețele Apă, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Popa Șapcă nr. 4.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 02.10.2023 ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350802 161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.


ANUNȚ privind scoaterea la concurs a unui  post de inginer chimist în cadrul Laboratorului epurare ape uzate – Stație epurare ape uzate Băile Olănești

Concursul constă în probele scris şi interviu care se vor desfășura la sediul Societății Apavil S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5, conform calendarului concursului, astfel:• proba scrisă va avea loc în data de 09.10.2023 ora 1000• interviul va avea loc în data de  13.10.2023 ora 1000

         Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 02.10.2023 ora  1500, la Registratura societății APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

​Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350802 161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.


ANUNȚ privind scoaterea la concurs a unui post de încasator cititor în cadrul  Serviciului Citire Încasare, Sector Călimănești

Concursul constă în probele scris şi interviu care se vor desfășura la sediul Societății Apavil S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5, conform calendarului concursului, astfel:• proba scrisă va avea loc în data de 05.10.2023, ora 1400;• interviul va avea loc în data de 11.10.2023, ora 1400.

         Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 28.09.2023, ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

​Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350802 161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.


You May Also Like