Comunicat de presă. „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Numele beneficiarului: UAT PĂUȘEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C15 – Educație a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), titlu apel:Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe

Numele proiectului de investiție: Dotarea cu mobiliermateriale didactice și echipamente a unității de învățământ preuniversitar Școala Gimnazială Sat Păușești – Otăsău, Comuna Păușești, Județul Vâlcea și a unităților conexe acesteia

Contract de finanțare419DOT ⁄ 2023

Durata proiectului18 luni

Data de începere: 07.08.2023

Data finalizării: 31.12.2024

Obiectivele generale urmărite: Constă în dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din cadrul UAT Păușești, județul Vâlcea, în vederea asigurării unui proces educațional de calitate, modern și incluziv.

Obiectivele specfice urmărite:

1. Asigurarea infrastructurii și resurselor tehnologice moderne care permit astfel accesul copiilor / elevilor la tehnologie prin dotarea laboratorului de informatică și a sălilor de clasă cu echipamente;

2. Îndeplinirea standardelor de calitate în sășlile de clasă, prin achiziționarea de mobilier modern și materiale didactice care vor ajuta la dezvoltarea maximală a potențialului fiecărui copil în funcție de aptitudinile și interesele fecăruia. 6 săli de clasă, un laborator IT, 1 sală de sport și vabinetul de asistență psihopedagogică vor fi dotate cu mobilier specific și materiale didactice;

3. Se asigură transformarea digitală a unităților de învățământ vizate de proiect;

4. Dotarea cabinetului de asistență psihopedagogică cu dotări specificeastfel încât să se asigure un act educațional modern și aplicat.

Valoare totală proiect: 376.568,36 lei

Valoare nerambursabilă finanțată din PNRR316.444,00 lei

Date de contact:

Persoană de contact: Avan Cătălin

Telefon: 0751100393

Email: pausesti_otasau@vl.e-adm.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                            https://www.facebook.com/PNRROficial/


loading...

You May Also Like