ATENŢIE! Poliţia Vâlcea angajează instalator, secretar şi bucătar la popotă

Conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea a anunţat că, recent, au fost scoase la concurs trei posturi, două de muncitori necalificaţi (un post de instalator şi altul de bucătar la popota unităţii) şi unul de secretar. Evident, recrutările pentru aceste posturi se vor face din sursă externă, fiind vorba de personal contractual.

Astfel, una din funcţiile de muncitor necalificat este la Compartimentul Administrarea patrimoniului imobiliar – Serviciul Logistică, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea.

Pentru a participa la examen, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţii generale prevăzute de H.G. nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare precum şi următoarele condiţii specifice:

 1. să aibă studii medii cu diplomă de bacalaureat sau şcoală profesională cu diplomă;
 2. să aibă calificare în domeniul instalaţiilor tehnico-sanitare şi de încălzire;
 3. să aibă minimum 3 ani vechime în muncă;
 4. să aibă minimum 1 an vechime în specialitate (sa fi desfăşurat un an de zile activitate în baza unui contract individual de muncă ca instalator în domeniul instalaţiilor tehnico-sanitare şi de încălzire)
 5. e) să fie declaraţi APT medical şi psihologic

Înscrierea candidaţilor la concurs/examen se face la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, situat în mun. Rm. Vâlcea, Calea lui Traian, nr. 95, jud. Vâlcea, Serviciul Resurse Umane, în perioada 25.07.- 09.08.2016, ora 14,00 (inclusiv), în zilele lucrătoare, în intervalul orar 9,00-14,00 (telefon 0250703112/ – interior 20112).

În perioada 09.08.-24.08.2016 dosarele se vor completa cu fişa de aptitudini în muncă, însoţită de documentele care au stat la baza eliberării acesteia. Selecţia dosarelor de înscriere, se va desfăşura în perioada 25.08.-26.08.2016.

Concursul/examenul se va desfăşura la sediul instituţiei şi va consta în susţinerea următoarelor probe:

 1. Proba practică – 31.08.2016, ora 13:00;
 2. Proba interviu – 05.09.2016, ora 13.00;

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, telefon 0250/703113, interior 20113 – inspector de poliţie Petre Dana-Georgeta, de luni până vineri, între orele 08:00-14:00 sau pe site-ul www.vl.politiaromana.ro la secţiunea ”CARIERĂ” – posturi scoase la concurs.

De asemenea, alt post scos la concurs este acela de referent II A sau, mai exact, de secretar în cadrul Compartimentului Secretariat, Documente Clasificate şi Arhivă – Poliţia municipiului Drăgăşani, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea.

În vederea participării la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţii generale prevăzute de H.G. nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare precum şi următoarele condiţii specifice:

 1. să fie absolvenţi de studii medii cu diplomă de bacalaureat;
 2. să fie absolvenţi de curs de operator calculator;
 3. să fie APT medical şi psihologic.

Înscrierea candidaţilor la concurs/examen se face la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, situat în mun. Rm. Vâlcea, Calea lui Traian, nr. 95, jud. Vâlcea, Serviciul Resurse Umane, în perioada 25.07.- 09.08.2016, ora 14,00 (inclusiv), în zilele lucrătoare, în intervalul orar 9,00-14,00 (telefon 0250703127/ – interior 20127).

În perioada 09.08.-24.08.2016 dosarele se vor completa cu fişa de aptitudini în muncă, însoţită de documentele care au stat la baza eliberării acesteia. Selecţia dosarelor de înscriere, se va desfăşura în perioada de 25.08-26.08.2016.

Concursul/examenul se va desfăşura la sediul instituţiei şi va consta în susţinerea următoarelor probe:

 1. Proba scrisă – 31.08.2016, ora 11:00;
 2. Proba interviu – 05.09.2016, ora 11.00;

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, telefon 0250/703127, interior 20127 – comisar-sef de poliţie Predonescu Eusebiu, de luni până vineri, între orele 08:00-14:00, sau pe site-ul www.vl.politiaromana.ro la secţiunea ”CARIERĂ” – posturi scoase la concurs.

Şi, în final, al treilea post scos la concurs este cel de bucătar la popota unităţii, aflat în cadrul Serviciului Logistică. În vederea participării la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţii generale prevăzute de H.G. nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare precum şi următoarele condiţii specifice:

 1. să aibă studii medii cu diploma de bacalaureat sau şcoala profesională;
 2. să aibă calificare în meseria de bucătar;
 3. să aibă minimum 3 ani vechime în muncă;
 4. să aibă minimum 1 an vechime în specialitate (să fi desfăşurat un an de zile activitate în baza unui contract individual de muncă ca bucătar);
 5. Să fie declaraţi apt medical şi apt psihologic;

Înscrierea candidaţilor la concurs/examen se face la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, situat în mun. Rm. Vâlcea, Calea lui Traian, nr. 95, jud. Vâlcea, Serviciul Resurse Umane, în perioada 25.07.- 09.08.2016, ora 14,00 (inclusiv), în zilele lucrătoare, în intervalul orar 9,00-14,00 (telefon 0250703113/ – interior 20113).

        

În perioada 09.08.-24.08.2016 dosarele se vor completa cu fişa de aptitudini în muncă, însoţită de documentele care au stat la baza eliberării acesteia. Selecţia dosarelor de înscriere, se va desfăşura în perioada 25.08.-26.08.2016.

Concursul/examenul se va desfăşura la sediul instituţiei şi va consta în susţinerea următoarelor probe:

 1. Proba practică – 31.08.2016, ora 09:00;
 2. Proba interviu – 05.09.2016, ora 09.00;

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, telefon 0250/703113, interior 20113 – inspector de poliţie Petre Dana-Georgeta, de luni până vineri, între orele 08:00-14:00 sau pe site-ul www.vl.politiaromana.ro la secţiunea ”CARIERĂ” – posturi scoase la concurs.

You May Also Like

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.