Centrala de cogenerare a Chimcomplex, o bijuterie tehnică benefică pentru Râmnicu Vâlcea

Construirea mai multor centrale de cogenerare va duce, implicit, la un mediu concurențial la Râmnicu Vâlcea pentru cei ce fixează prețul gigacaloriei. Acest lucru va ajuta la reglementarea prețului în jos, nicidecum în sus, deci este un mare plus pentru râmnicean. Una dintre aceste centrale de cogenerare, cea mai performantă, se află în curtea fostului combinat Oltchim, preluat de câțiva ani de compania Chimcomplex SA din Borzești. Nu doar pentru râmnicenii ce se luptă cu prețul gigacaloriei este o veste bună. În primul rând, centrala va deservi combinatul chimic care, după mulți ani, va reintra competitiv pe piața europeană a produselor de profil. Centrala va ajuta la scăderea prețului de producție prin reglarea facturilor de utilități de care se va bucura combinatul. Chimcomplex a emis un comunicat prin care anunță finalul proiectului care a dus la această bijuterie tehnică. Redăm integral comunicatul în care sunt specificate obiectivele și rezultatele proiectului, dar și câteva date tehnice.

Chimcomplex S.A. Borzești, cu sediul în Municipiul Onești, strada Industriilor, numărul 3, Județul Bacău, România, a implementat în perioada 18 mai 2022 – 31.12.2023 proiectul “Realizarea unei instalații de cogenerare de înaltă eficiență de maxim 8 MWe la Chimcomplex S.A. Borzești –Sucursala Râmnicu Vâlcea (cod SMIS 2014+ 119391)”, beneficiind de finanțare nerambursabilă în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare.

Proiectul s-a implementat în Municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Uzinei, numărul 1, Județul Vâlcea, România. Valoarea totală a proiectului a fost de 48.993.686,57 lei. Valoarea finanțării nerambursabile a fost de 19.061.717,18 lei din care 16.202.459,62 lei cofinanțare UE prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Obiectivul general al proiectului a reprezentat creșterea eficienței energetice a Chimcomplex S.A. Borzești – Sucursala Rm. Vâlcea prin instalarea unei centrale de trigenerare de înaltă eficiență de 6 MWe și înregistrarea de economii la consumul de energie primară prin utilizarea energiei produse în sistem de cogenerare de înaltă eficiență.

Obiectivele specifice ale proiectului au vizat:

  • reducerea cantității de energie primară la producerea acelorași cantități de energie termică și electrică în trigenerare, față de producerea separată. Ca urmare a implementării proiectului s-au înregistrat economii în consumul de energie primară mai mari de 20%.
  • randament global de producere a energiei totale mai ridicat decât în cazul producerii separate – randament global brut al instalației mai mare de 85%.
  • reducerea emisiilor poluante corespunzătoare cu cantitațile de combustibil economisit – reducerea emisiilor de CO2, în funcție de energia electrică produsă, peste 1500 t/an.
  • creșterea eficienței energetice pe tot lanțul: resurse, producere, distribuție, consum.

Rezultatele obținute ca urmarea a realizării investiției sunt:

  • reducerea gazelor cu efect de seră. Scadere anuală estimată a gazelor cu efect de seră de 10.665,41 echivalent tone CO2/an.
  • capacitatea instalată în cogenerare de înaltă eficiență: 16,63 MW
  • cantitatea de emisii redusă anual ca efect al producerii energiei în cogenerare: 10.663,3 echivalent tone CO2/an
  • economiile anuale de energie primară obținute prin cogenerare de înaltă eficiență: 4.541 mii tep/an
  • contribuția la ținta POIM: 232 mii tep/an (2023) – 1,96%

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

loading...

Crisu Popescu

Crisu Popescu poate fi contactat pe adresa de e-mail cry_crishu@yahoo.it

You May Also Like