Comunicat de presă. Finalizarea proiectului: CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE SAT FUMURENI, COMUNA LUNGEȘTI, JUD VÂLCEA

/

Data:  Noiembrie 2023

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației,  în calitate de Autoritate de Management, Agenția de Dezvoltare  Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional  Regional 2014-2020 și Parteneriatul între UAT Comuna Lungești și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE SAT FUMURENI, COMUNA LUNGEȘTI, JUD VÂLCEA”, din cadrul Contractului de finanțare nerambursabilă nr. 4424/11.07.2019, Cod SMIS 127803. Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Obiectivul general/scopul proiectului: creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale dedicate persoanelor vârstnice prin înființarea centrului de zi pentru persoane vârstnice în localitatea FUMURENI, comuna Lungești, jud Vâlcea.

Obiectivele specifice ale proiectului: O.S. 1 – Crearea premiselor (tehnice și economice) pentru finanțarea înființării centrului de zi pentru persoanevârstnice în localitatea Fumureni, comuna Lungești, jud Vâlcea. O.S. 2 – Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea construcției din localitatea Fumureni, comuna Lungești, jud Vâlcea, pentru asigurarea infrastructurii necesare înființării centrului de zi dedicat persoanelor vârstnice.

Valoarea totală a proiectului: 4.594.615,08 lei.

Valoarea totală eligibilă este de 4.325.910,30 lei, din care:

– 3.028.137,22 lei finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (70%)
– 1.211.254,88 lei finanțare nerambursabilă din bugetul național (28 %)
– 86.518,20 lei cofinanțare de la UAT COMUNA LUNGEȘTI (2 %)

Valoarea totală a Finanțării nerambursabile (FEDER+ Bugetul național) este de 4.239.392,10 lei

Rezultatele proiectului: Construcție reabilitată, modernizată, extinsă, conform documentației tehnice din cadrul propunerii de proiect. Dotările prevăzute în proiect achiziționate și amplasate corespunzător funcțiilor și planșelor din SF. Acreditarea funcțiunii create pentru furnizarea serviciilor sociale dedicate persoanelor vârstnice, în acord cu cele prevăzute în proiect (în perioada de durabilitate a proiectului).

Impactul proiectului: Prin implementarea proiectului s-a realizat investiția „CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE SAT FUMURENI, COMUNA LUNGEȘTI, JUD VÂLCEA” conducând astfel la dezvoltarea sectorului serviciilor sociale, îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice și prevenirea izolării sociale a acestora, crearea de locuri de muncă.

Data începerii şi finalizării proiectului:  06.11.2018 până la 31.12.2023

Codul MySMIS 127803        

Date de contact:

UAT COMUNA LUNGESTI

TELEFON /FAX 0250830502

E-MAIL primar_lungesti@yahoo.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

loading...

You May Also Like