NEWS ALERT: Postul de inspector – şef al Poliţiei Vâlcea a fost scos la concurs

IGPR a anunţat recent că a fost scos la concurs postul de inspector – şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea. Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române, din Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, Bucureşti, la data de 14 noiembrie 2017 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale. Înscrierile vor avea loc până săptămâna viitoare, mai exact până luni, 23 octombrie 2017. Va fi declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

Până atunci însă, ofiţerii interesaţi să se înscrie la concurs trebuie să ştie că au de îndeplinit, cumulativ, următoarele condiţii:

 • să aibă pregătirea de bază:
 • studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau    
 • studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna”) într-unul din următoarele domenii fundamentale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe sociale sau ştiinţe umaniste şi arte.
 • să aibă pregătirea de specialitate:

 

 • să fie declaraţi «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 • să deţină gradul profesional de minimum subcomisar de poliţie;
 • să aibă vechime în muncă/din care din care în structuri de ordine publică, apărare şi siguranţă naţională: 7 ani/5 ani;
 • să aibă cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale MAI;
 • să fi obţinut calificativul de cel puţin „Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 • să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală;
 • să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.
loading...

Claudia Stanciu

O poti contacta pe Claudia Stanciu la adresa de e-mail: claudia_stanciu22@yahoo.com

You May Also Like