25 septembrie 2023

SITUAŢIA CENTRALIZATĂ A LUCRĂRILOR DERULATE DE APAVIL SA ÎN MUNICIPIUL RM. VÂLCEA în perioada 16 – 22 septembrie 2023

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 16  22 septembrie2023 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale. 

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile: Alexandru Sahia nr. 20, Colonie Nuci nr. 57, Colonie Nuci nr. 43, Macilor nr. 11, Buda nr. 37A, Calea lui Traian Bl. 31 și Viilor nr 7.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vedereaaducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile: Digului, Nicolae Iancovescu, Viilor, Căzănești nr. 102, Timiș și Bd. Dem Rădulescu.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat stațiile de pompe înGoranu (SPAU Goranu) și Râureni (SPAU Râureni).

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:​- S-a asigurat asistență tehnică la adresa strada Intrarea Petre Govora nr. 1A;- A fost înlocuit un capac cămin pe strada Depozitelor;- A fost ridicat la cotă un cămin pe Aleea Zorelelor, Bl. C18, sc. B, precum și pe Bd. Dem Rădulescu;- Au fost curățate, manual si mecanizat, rețelele și căminele decanalizare din zonele Goranu și Râureni precum și stațiile de pompare aferente; – Au fost verificate și curățate gurile de scurgere, căminele de canalizare menajeră și colectoarele;- S-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: Scuar Mircea cel Bătrân – bl. K, Splaiul Mircea Vodă – Bl. P1, sc. D; SPAU Arinilor; SPAU 10 și SPAU 3.

42 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 42 de apometre, dintre care 28verificate și înlocuite și 14 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 10 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 18 avize de amplasament și 2avize tehnice.

COMPARTIMENTUL COMUNICARE, MASS – MEDIA AL SOCIETĂȚII APAVIL S.A.

You May Also Like