SITUAŢIA CENTRALIZATĂ A LUCRĂRILOR DERULATE DE APAVIL SA ÎN MUNICIPIUL RM. VÂLCEA în perioada 26 iunie – 02 iulie 2021

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 26 iunie – 02 iulie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile 1 Mai, Calea lui Traian, Inătești, Pictor Tătărășcu, Antim Ivireanu, General Magheru și Aleea Nuci.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Ferdinand, General Magheru, Calea București, 1 Mai, Cojocarilor și Calea lui Traian.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor și Goranu.  

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:- s-a continuat igienizarea perimetrul rezervorului Petrișor;- s-au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare și racorduri pe strada Schitul Troianu;- s-au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Alexandru Budișteanu;- s-au continuat lucrările de execuție cămin Stație de pompare pe strada Livezi;- s-a executat branșament apă potabilă conform deviz – ofertă pe strada Calea lui Traian;- s-a curățat cheson pe strada Dem Rădulescu;- s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;- s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;- au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.  

          REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Nicolae Iorga – blocurile A26, A27/1 și A28/2, strada Kalamata, strada Calea lui Traian – blocurile 37, D3 și Filipin, strada General Magheru – blocul S3, strada Regina Maria – blocul C12, Aleea Panseluțelor – blocul C32, strada Știrbei Vodă nr. 247, Aleea Melodiei – blocul N10, strada Nichita Stănescu – blocul A36/2, strada Lespezi, strada Râureni, Colonia Nuci nr.79, strada Republicii – blocul F4, strada Lucian Blaga – blocul A31/2, strada Mihai Eminescu – blocul B14, strada I.C.Brătianu – blocul A64, strada Ostroveni – blocul A38/2, strada Tineretului – blocurile A11/2 și A11/3 și strada Marin Preda – blocul A28/3.

         28 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 28 de apometre, dintre care 17 verificate și înlocuite și 11 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 5 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 10 avize de amplasament și 5 avize tehnice.         

COMPARTIMENTUL COMUNICARE, MASS-MEDIA AL SOCIETĂȚII APAVIL SA

You May Also Like